Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά στο παρά πέντε

Σε πέντε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός των επομένων ωρών από τη Βουλή.

07 Σεπ 2017 - 15:44

Picture 0 for Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά στο παρά πέντε

Μεταξύ άλλων αποσύρεται το άρθρο 45, με την επισήμανση ότι θα επανέλθει σε δεύτερο χρόνο. Έτσι, αν ο εργοδότης προχωρήσει σε οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή της συμβασης εργασίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τον εργαζόμενο, τότε η απόφαση του δεν κρίνεται αυτομάτως άκυρη.


Της διαταγής πληρωμής προς τον εργοδότη για την καταβολή δεδουλευμένων, θα προηγείται εξώδικο, από τον εργαζόμενο. Με τον τρόπο αυτό, ο εργοδότης θα έχει περίοδο χάριτος δέκα ημερών.


Επίσης, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται συστηματική παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας σε υποκατάστημα ή υποκαταστήματα αλυσίδας επιχείρησης, τότε η προβλεπόμενη αναστολή λειτουργίας θα επιβάλλεται σε αυτά και όχι στο σύνολο της επιχείρησης.


Εξ άλλου, η έκδοση διαταγής πληρωμής για δεδουλευμένα ακόμη και από την προσωπική περιουσία του εργοδότη δεν ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες.


Ο χρόνος ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, ο οποίος από 8 ημέρες μειώθηκε με το νομοσχέδιο στις 2, αυξάνεται στις 4 προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Ωστόσο, παραμένει η βασική προϋπόθεση της συνυπογραφής του εργαζόμενου.

 

athina984.gr