Ατομική Επιχείρηση : Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων (EΛΤΕ)

Γνωμοδοτήσεις - ΣΛΟΤ

14 Νοε 2017 - 13:09

Picture 0 for Ατομική Επιχείρηση : Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων (EΛΤΕ)

Αθήνα, 06.09.2017 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

 

ΣΛΟΤ 1584/2017

 

ΘΕΜΑ : Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων

 


ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ατομική επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα για την χρήση 2016 έχει κέρδη και συνεπώς προκύπτει φόρος εισοδήματος ποσό Α. Η επιχείρηση έχει και παρακρατούμενους και προκαταβλητέους φόρους ποσό Β.


ΕΡΩΤΗΣΗ


Στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περιγραφή φόροι εισοδήματος απεικονίζω το φόρο εισοδήματος δηλαδή το ποσό Α ή την διαφορά Α-Β;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται μόνο το ποσό που αφορά το έξοδο για φόρο εισοδήματος, δηλαδή το ποσό Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ