Οι δηµόσιες επενδύσεις θα ανέλθουν στα 12 δισ. ευρώ το 2023

Στις δηµόσιες επενδύσεις ποντάρει η κυβέρνηση για να κρατήσει την ελληνική οικονοµία σε θετικό έδαφος το 2023.

22 Νοε 2022 - 09:05

Picture 0 for Οι δηµόσιες επενδύσεις θα ανέλθουν στα 12 δισ. ευρώ το 2023
Οι επενδύσεις συνολικά, δηµόσιες και ιδιωτικές, προβλέπεται να αυξηθούν το 2023 κατά 15,5% έναντι 10% φέτος. Ειδικά οι δηµόσιες επενδύσεις προβλέπεται να αγγίξουν τα 12 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας ρεκόρ 10ετίας τουλάχιστον.
 
Τα 8,3 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο και τα 3,6 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν άλλα 3,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των προβλεπόµενων δηµοσίων πόρων για επενδύσεις σε 15,3 δισ.
 
Επί της ουσίας, η ενίσχυση της επενδυτικής δυναµικής του ∆ηµοσίου το 2023 θα είναι µεγαλύτερη, καθώς τα προηγούµενα χρόνια ένα µέρος του Π∆Ε χρηµατοδοτούσε δράσεις αντιµετώπισης των συνεπειών της COVID-19, ενώ εφεξής αφορά σχεδόν αποκλειστικά επενδύσεις.
 
Εκτός από το στοίχηµα του Ταµείου Ανάκαµψης και των δηµοσίων επενδύσεων γενικότερα, η κυβέρνηση καλείται να κερδίσει και το στοίχηµα του τουρισµού, αφού ο προϋπολογισµός βασίζεται σε παραδοχή για αύξηση εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 1%, που προϋποθέτει διατήρηση και το 2023 του 95% των τουριστικών εσόδων του 2019, έναντι 97,5% φέτος, περίπου 18 δισ. ευρώ. Με την ευρωπαϊκή οικονοµία σε στασιµότητα υπάρχουν ερωτηµατικά για την επίτευξη αυτής της επίδοσης.