Παράταση φορολογικών δηλώσεων λόγω... της αποχής των λογιστών!!

Το υπουργείο τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

27 Ιουν 2016 - 13:04

Picture 0 for Παράταση φορολογικών δηλώσεων λόγω... της αποχής των λογιστών!!

Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, παρά τις -πλείστες- περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδη, το προηγούμενο διάστημα, έδωσε σήμερα το ΥΠΟΙΚ.

 

Συγκεκριμένα, η προθεσμία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 15 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή.


Η παράταση αφορά την υποβολή δηλώσεων τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων, ενώ το υπουργείο τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία.


Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:


«Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζοντας την κατάσταση σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από την αποχή των φοροτεχνικών- λογιστών από την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, όσο και από άλλους λόγους, προχωρά σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, έως την Παρασκευή 15/7/2016. Η παράταση αφορά την υποβολή δηλώσεων τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων.


Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία.


Οι φορολογούμενοι και οι λογιστές- φοροτεχνικοί καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σχετικά με την έγκαιρη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων, σε όσο το δυνατό περισσότερες δόσεις.


Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:


1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.


2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.


3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.


4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει».