Προσοχή : Μέχρι την Πέμπτη (20/07/2017) οι καταστάσεις συμφωνητικών

Τι ισχύει

17 Ιουλ 2017 - 13:31

Picture 0 for Προσοχή : Μέχρι την Πέμπτη (20/07/2017) οι καταστάσεις συμφωνητικών

20 ΠΕΜΠΤΗ

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω του TAXISNET κατάστασης με τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2017 (ν. 1882/1990 και Α.Υ.Ο. 1065606/7222/18.07.2000).