Προϋπολογισμός 2023: Γιατί αυξάνονται κατά 1,1 δισ. οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση

Ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προβλέπεται να είναι πλεονασματικές παρά το γεγονός ότι τα έσοδά τους θα μειωθούν λόγω των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για στήριξη συνταξιούχων, ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων

22 Νοε 2022 - 12:00

Picture 0 for Προϋπολογισμός 2023: Γιατί αυξάνονται κατά 1,1 δισ. οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση
Πλεόνασμα ύψους 749 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταγράψει το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων για το 2023, μειωμένο κατά 243 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων για το οικονομικό έτος 2022. 
 
Αντίστοιχα, οι δαπάνες προβλέπεται να είναι αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ.
 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης για κύριες και επικουρικές συντάξεις κατά 1.428 εκατ. Συγκεκριμένα οφείλεται  στην αύξηση των συντάξεων κατά 7,75% (δαπάνη 909 εκατ. ευρώ) στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στην επίσπευση της απονομής των συντάξεων σε περισσότερους δικαιούχους.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των δαπανών για τις συντάξεις που προσυπολογίζεται σε 31 δισ. για το 2023 ανερχόταν στο ίδιο ύψος και το 2010 όταν μπήκαμε στα μνημόνια και οι δανειστές μας υποχρέωσαν σε περικοπές συντάξεων με αποτέλεσμα οι δαπάνες να μειωθούν σε 29 δισ. ευρώ. 
 
Αυξημένα έσοδα αλλά και παροχές
 
Ειδικότερα, τα έσοδα προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 952 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω:
 
της αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, κατά 262 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης και
στην αύξηση κατά 527 εκατ. ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης αποτυπώνοντας, κατά κύριο λόγο, την αύξηση της επιχορήγησης που προορίζεται για την κάλυψη της δαπάνης για συνταξιοδοτικές παροχές κύριας ασφάλισης.
Αντίθετα, παρουσιάζεται διαφοροποίηση μεταξύ των ετών 2023 - 2022 κατά:
 
389 εκατ. ευρώ στις προνοιακές παροχές εξαιτίας της καταβολής εντός του έτους 2022 της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 377 εκατ. ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Δηλαδή η τακτικές καταβολές που προϋπολογίζονται για το 2023 δεν περιλαμβάνουν τις έκτακτές επιταγές ακρίβειας που μπορεί και πάλι να δοθούν το Πάσχα.
137 εκατ. ευρώ της δαπάνης των ΟΚΑ για μεταβιβάσεις προς τρίτους εξαιτίας κυρίως της εκτιμώμενης ολοκλήρωσης της καταβολής εντός του 2022 των αναδρομικών ποσών στους κληρονόμους των συνταξιούχων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ν. 4714/2020 και 4767/2020).
 
Ενισχύεται ο ΕΦΚΑ - Πλεόνασμα σε ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ
 
Σημειώνεται επίσης ότι κατά το 2023 προβλέπεται ότι ο e-ΕΦΚΑ θα ενισχυθεί με 165 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη της απώλειας από ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, που εκτιμάται ότι θα προκύψει εξαιτίας της λειτουργίας του ΤΕΚΑ.
 
Πλεόνασμα εμφανίζεται και στο  ισοζύγιο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) για τα έτη 2022 και 2023 ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ.
 
Για το 2023 προβλέπεται η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί και υλοποιούνται, όπως:
 
η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων,
το επίδομα παιδιού,
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
η επιδότηση στέγασης,
οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
το επίδομα γέννησης,
το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα»,
το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», που θα υλοποιείται πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, έπειτα από την κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4921/2022) και
λοιπά προγράμματα και δράσεις που αφορούν προνοιακές πολιτικές.
Πλεόνασμα στη ΔΥΠΑ αλλά με μειωμένα έσοδα
Το ισοζύγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 139 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 122 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2022.
 
Τα συνολικά έσοδα του φορέα προβλέπεται να είναι μειωμένα κατά 291 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2023, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τη ρύθμιση οφειλών, αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση ύψους 45 εκατ. ευρώ. Στο ύψος των εκτιμώμενων εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές έχει ενσωματωθεί η επίπτωση από τη μονιμοποίηση του μέτρου της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών με συνολικό κόστος 898,4 εκατ. ευρώ.
 
Για την αναπλήρωση των εσόδων αυτών, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2023 ισόποση (898,4 εκατ. ευρώ) μεταβίβαση προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα: το ποσό των 628,9 εκατ. ευρώ θα δοθεί ως επιχορήγηση προς την ΔΥΠΑ, καλύπτοντας την καθαρή απώλεια εσόδων για την Υπηρεσία, ενώ ποσό ύψους 269,5 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφεί από τη ΔΥΠΑ στον e-ΕΦΚΑ, ως κοινωνικός πόρος του άρθρου 42 του ν. 3863/2010, θα δοθεί απευθείας ως επιχορήγηση στον e-ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται, ωστόσο ότι η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση της εν λόγω παρέμβασης για τη Γενική Κυβέρνηση ανέρχεται σε 871 εκατ. ευρώ.
 
Επιπλέον, η συνολική μείωση κατά 246 εκατ. ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης οφείλεται:
 
στη μείωση κατά 71 εκατ. ευρώ του ύψους των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια των εσόδων του φορέα για την κάλυψη των υποχρεώσεών του και την απρόσκοπτη άσκηση των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και της στήριξης των ανέργων και
στη μείωση κατά 75 και 100 εκατ. ευρώ των μεταβιβάσεων από το ΤΑΑ και το ΠΔΕ αντίστοιχα, σε σχέση με το 2022.
Στο σκέλος των δαπανών προβλέπεται ότι θα παρουσιαστεί μείωση κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης δαπάνης για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης που χρηματοδοτούνταν από το ΤΑΑ και το ΠΔΕ.
 
Ωστόσο, αυξημένες κατά 28 εκατ. ευρώ προβλέπεται να είναι οι επενδυτικές δαπάνες του φορέα που σχετίζονται με την αναβάθμιση των υποδομών και τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ.
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του φορέα έχει ενσωματωθεί και η δαπάνη για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας ιδιωτικού τομέα από τους 6 στους 9 μήνες από το 2023 εκτιμώμενου ύψους 64 εκατ. ευρώ.