Σαββαΐδου: Πλήρης αποσύνδεση της ΓΓΔΕ από τις πολιτικές αλλαγές

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων σε εκδήλωσε της ΕΕΔΕ

27 Μαι 2015 - 20:15

Picture 0 for Σαββαΐδου: Πλήρης αποσύνδεση της ΓΓΔΕ από τις πολιτικές αλλαγές

 Την ανάγκη πλήρους αποσύνδεσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από τις πολιτικές αλλαγές, ώστε να διασφαλίζεται η «θεσμική μνήμη» και η αποτελεσματικότητα του οργανισμού, τόνισε η ΓΓΔΕ Κατερίνα Σαββαΐδου, από το βήμα εκδήλωσης που διοργάνωσε  ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ.

«Η ανεξαρτησία και αυτονομία της ΓΓΔΕ, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, συνεπάγεται τη λογοδοσία  προς τη Βουλή και τους πολίτες. Μέσω της απολογιστικής έκθεσης της ΓΓΔΕ προς τη Βουλή και την μηνιαία ανάρτηση των δεικτών αποτελεσματικότητας μπορούμε να ελεγχόμεθα από τους πολίτες για τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. Όσο μεγαλύτερη ανεξαρτησία απολαμβάνει ένας οργανισμός όπως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τόσο μεγαλύτερη θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η λογοδοσία του», τόνισε η κυρία Σαββαΐδου.

Επεσήμανε επίσης ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που στηρίζει την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη ΓΓΔΕ, όπως η στοχοθεσία για όλα τα στελέχη με βάση την οποία γίνεται η αξιολόγησή τους και η περιγραφή 250 θέσεων εργασίας (job description), ενώ απαιτείται περαιτέρω η σύνδεση της αξιολόγησης με το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο γεγονός που θα οδηγήσει τα ίδια τα στελέχη της ΓΓΔΕ να επιδιώκουν την εκπαίδευσή και την επιμόρφωσή τους.

Η ΓΓΔΕ επανέφερε την πρότασή της για την ίδρυση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, καθώς και δήλωσε την πρόθεση εφαρμογής των προγραμμάτων συμβουλευτικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης (coaching και mentoring) στη  ΓΓΔΕ για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ως προς την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αναφέρθηκε στις νέες Φορολογικές Περιφέρειες στη ΓΓΔΕ και του συντονιστικού ρόλου αυτών, ως προς δε το συντονισμό επεσήμανε ότι στη ΓΓΔΕ η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση πλέον  συνεργεί μέσα από έργα όπως τα κλιμάκια ελέγχων στα σύνορα και τις κινητές μονάδες για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον συντονισμό με άλλα Υπουργεία για δράσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών ή και παρακολούθηση των δράσεων για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραοικονομίας.

Μίλησε επίσης για το πέρασμα στην μεταμοντέρνα Δημόσια Διοίκηση και την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες όπως την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας, την ηλεκτρονική υποβολή υπαγωγής σε  ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και την πρόβλεψη της λειτουργίας της Πρότυπης Δ.Ο.Υ. για την παροχή υπηρεσιών στους φορολογούμενους.

Ως προς τη συνέργια του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα, αναφέρθηκε στις συνεχείς επαφές με φορείς της αγοράς, την επιτροπή διαβούλευσης  στην ΓΓΔΕ, το Γραφείο Επιχειρηματικότητας που συνδράμει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ τόνισε την προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών με την έκδοση εγχειριδίων και φορολογικών οδηγών και ειδικές ομάδες φορολογουμένων, όπως για παράδειγμα τους κατοίκους εξωτερικού.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας κατέδειξαν:
-την ανάγκη ενός σύγχρονου και αναπτυξιακού Κρατικού Μηχανισμού, στον οποίο θα διασφαλίζεται η συνέχεια και η «θεσμική μνήμη» της δημόσιας διοίκησης
-την εφαρμογή σύγχρονων αρχών και εργαλείων Μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση
-την έγκαιρη αναγνώριση των προκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης.