64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1 0 Έξοδα
64-00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 0 Έξοδα
64-00-00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ 3 1 Έξοδα
64-00-01 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ 3 1 Έξοδα
64-00-10 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Έξοδα
64-00-20 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 0 Έξοδα
64-00-20-0019 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έξοδα
64-00-30 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 0 Έξοδα
64-00-30-0019 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έξοδα
64-01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 2 0 Έξοδα
64-01-00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-01-01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 2 0 Έξοδα
64-02-00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 1 Έξοδα
64-02-01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3 1 Έξοδα
64-02-02 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 3 1 Έξοδα
64-02-03 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜ. 3 1 Έξοδα
64-02-04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-05 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Α.Π.Ε 3 1 Έξοδα
64-02-06 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 3 1 Έξοδα
64-02-07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-08 ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-09 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-10 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 3 1 Έξοδα
64-02-11 ΑΜΕΣΟ MARKETING 3 1 Έξοδα
64-02-12 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 3 1 Έξοδα
64-02-13 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-14 ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
64-03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 2 0 Έξοδα
64-03-00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-03-01 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-03-02 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2 0 Έξοδα
64-04-00 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ν.Δ. 4231/62 3 1 Έξοδα
64-05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2 0 Έξοδα
64-05-00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 3 1 Έξοδα
64-05-01 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓ. ΟΡΓΑΝ. 3 1 Έξοδα
64-05-02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠ. ΤΙΤΛΩΝ 3 1 Έξοδα
64-06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2 0 Έξοδα
64-06-00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 3 1 Έξοδα
64-06-01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 3 1 Έξοδα
64-07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2 0 Έξοδα
64-07-00 ΕΝΤΥΠΑ 3 1 Έξοδα
64-07-01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-07-02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-07-03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3 1 Έξοδα
64-08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 2 0 Έξοδα
64-08-00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
64-08-01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 1 Έξοδα
64-08-02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3 1 Έξοδα
64-09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2 0 Έξοδα
64-09-00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 3 1 Έξοδα
64-09-01 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚ. 3 1 Έξοδα
64-10 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2 0 Έξοδα
64-10-00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜ. 3 1 Έξοδα
64-10-01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΣΥΜ. 3 1 Έξοδα
64-10-99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓ. 2 0 Έξοδα
64-11-00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓ. 3 1 Έξοδα
64-12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΥΜ. & ΧΡΕΟΓ. 2 0 Έξοδα
64-12-00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜ/ΧΩΝ 3 1 Έξοδα
64-12-01 ΔΙΑΦ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΥΜ. ΣΕ ΛΟΙΠ.ΕΠ. 3 1 Έξοδα
64-12-02 ΔΙΑΦ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 Έξοδα
64-98-00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3 1 Έξοδα
64-98-01 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
64-98-02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98-03 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98-04 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98-05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Έξοδα