98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 0 Αναλυτική Λογιστική
98-99 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 1 Αναλυτική Λογιστική