03. Κοινοπραξίες άρθρου 2§2 ΚΒΣ, αστικές εταιρίες, κερδοσκοπικές και μη συμμετοχικές και αφανείς

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Β. Κοινοπραξίες άρθρου 2§2 ΚΒΣ, αστικές εταιρίες, κερδοσκοπικές και μη (άρθρα 741, 784 Α.Κ.) συμμετοχικές και αφανείς
Χρήση Συντελεστής φορολογίας
2004 35%
2005 32%
2006 29%
2007 και επόμενα 25%

2013

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

50.000

26

13.000

50.000

13.000.00

Άνω των 50.000

33