Ίδρυση Εταιριών

Ίδρυση Εταιριών
1 Οδηγός Σύστασης Επιχειρήσεων [1] Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [2]
2 Οδηγός Εγγραφής στους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Φορείς [3] Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [4]
3 Πίνακας Επαγγελμάτων που κατατάσσονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [5]
4 Εγγραφή στο Τ.Ε.Β.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [6]
5 Καταστατικό Ομόρρυθμου Εταιρίας Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [7]
6 Καταστατικό Σύστασης Α.Ε Προσωρινά μη διαθέσιμο
7 Καταστατικό Σύστασης Ε.Π.Ε. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [9]
8 Καταστατικό Σύστασης μονοπρόσωπης Α.Ε. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [10]
9 Καταστατικό Σύστασης μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [11]
Ατομικές Επιχειρήσεις
10 Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής Παύσης Λειτουργίας Φ.Η.Μ Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [12]
11 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [13]
12 Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [14]
13 Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [15]
14 Ατομική Επιχείρηση ή Ελέυθερος Επαγγελματίας [16] Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [17]
15 Σημείωμα ΚΒΣ|Θεώρηση-Ακύρωση-Απώλεια Βιβλίων και στοιχείων, τόπος τήρησης ενημέρωσης, αιτήσεις, γνωστοποιήσεις Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [18]

 

Σύνδεσμοι
 1. http://www.forologikanea.gr/index.php?module=pages&func=view&cid=10105
 2. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/systasi_epixeiriseon.doc
 3. http://www.forologikanea.gr/index.php?module=pages&func=display&id=574
 4. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/parartima1.doc
 5. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/pinakas_epaggelmaton_katataksi_se_foreis.doc
 6. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/eggrafhtebe-1.doc
 7. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/katastatiko_omorythmis_eterorythmis.doc
 8. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/katastatiko_systasis_ae.doc
 9. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/katastatiko_systasis_epe.doc
 10. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/katastatiko_systasis_monoprosopis_ae.doc
 11. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/katastatiko_sytsasis_monoprosopis_epe.doc
 12. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/atomikes/B2-Taxis.pdf
 13. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/atomikes/M1-Taxis.pdf
 14. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/atomikes/M2-Taxis.pdf
 15. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/atomikes/M6-Taxis.pdf
 16. http://www.forologikanea.gr/index.php?module=pages&func=display&id=575
 17. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/atomikes/atomiki_i_eleftheros_epaggelmatias.doc
 18. http://www.forologikanea.gr/data/docs/systasi_epixeiriseon/atomikes/B1-Taxis.pdf