Κατηγορία 2: Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά.

Κωδικός αριθμός
Επάγγελμα
Σ.Κ.Κ.
2001 Εργοστάσιο χαλυβουργίας και συναφών ειδών 11
2002 Εργοστάσιο κατασκευής πετρελαιομηχανών γενικά 15
2003 Εργοστάσιο σωληνουργίας (από μέταλλα) 9
2004 Εργοστάσιο κατασκευής ήλων, κοχλιών, συρμάτων, συρματοπλεγμάτων και συναφών ειδών 11
2005 Εργοστάσιο κλείθρων, συρτών, θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών 11
2006 Κατασκευαστής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 13
2006α 'Εμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 13
2007 Κατασκευαστής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού ή συσκευών υγραερίου 13
2007α Κατασκευαστής ή έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων 13
2008 Κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων, ηλεκτρικών ή πάγου 12
2009 Κατασκευαστής θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων 12
2010 Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών 12
2011 Κατασκευαστής ηλεκτρικών συσσωρευτών, φόρτιση συσσωρευτών 15
2012 Κατασκευαστής σουστών αυτοκινήτων 18
2013 Κατασκευαστής μετάλλινων σκευών γενικά επιμεταλλωμένων (δίσκοι, ανταλλακτικά αυτοκινήτων) 18
2014 Κατασκευαστής σωληναρίων από κάθε ύλη 12
2015 Κατασκευαστής μουσικών οργάνων 18
2016 Κατασκευαστής κοπτικών οργάνων, γενικά 13
2017 Κατασκευαστής μετάλλινων ειδών, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως (μαχαιροπίρουνα κ.λ.π.) 14
2018 Κατασκευαστής μετάλλινων θηλυκωμάτων, φουρκετών και συναφών ειδών 11
2019 Κατασκευαστής φερμουάρ γενικά, από κάθε ύλη 13
2020 Μηχανουργείο 13
2021 Εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων 10
2022 Εργοσάσιο ορειχαλκουργίας 10
2022α Εργαστήριο ειδών διακοσμήσεως από ορείχαλκο 14
2023 Εργαστήριο χυτοσιδηρουργίας 11
2024 Εργαστήριο λευκοσιδηρουργίας 12
2025 Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 13
2025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 15
2026 Ναυπηγείο πλωτών μέσων γενικά (κατασκευή ή επισκευή) 13
2027 Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών 13
2028 Λεβητοποιός 13
2029 Στοιχειοχυτήριο 12
2030 Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών 11
2031 Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων (με υλικά και ανταλλακτικά) 25
2032 Κασσιτερωτής 9
2033 Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών αμαξιών 14
2034 Κατασκευαστής ή έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά 13
2035 Κατασκευαστής ή έμπορος κλινών και σομιέδων 13
2036 Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ) 15
2037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών 16
2038 Κατασκευαστής ή έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο 27
2039 Ανατήκται μετάλλων 15
2040 Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από μόλυβδο και κράματα αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κ.λ.π.) 9
2041 Κατασκευαστής κενών φιαλών υγραερίου 9
2042 Κατασκευαστής συναρμολογητής δεκτών τηλεοράσεων 12
2043 Κατασκευαστής διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα 13
2044 Κατασκευαστής οργάνων γυμναστικής 12
2045 Κατασκευαστής μητρών μεταλλικών διά πρέσης 19
2046 Κατασκευαστής μεταλλικών εργαλείων και αντικειμένων 14
2047 'Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, χονδρικώς 15
2047α 'Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, λιανικώς 20
2048 Κατασκευαστής σωμάτων κεντρικής θερμάνσεως (καλοριφέρ κ.λ.π.) 16
2049 Εργοστάσιο κατασκευής καλωδίων 12
2050 Κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού 13
2051 Εισαγωγέας και έμπορος συστημάτων συναγερμού 19
2055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων 16
2100 'Εμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κ.λ.π. 17
2200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική 10
2201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική 11
2202 'Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς 11
2203 'Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς 13
2301 Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων, αποκλειστικός αντιπρόσωπος 8
2301α Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων μη αντιπρόσωπος 4
2301β 'Εμπορος καινούργιων αυτοκινήτων 4
2302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 16
2302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων 15
2303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 16
2303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτ/των 18
2304 'Εμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 22
2305 'Εμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως 12
2306 'Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών 10
2307 'Εμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά 11
2308 'Εμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών 11
2309 'Εμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά 13
2310 'Εμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά 13
2311 'Εμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών 17
2312 'Εμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών 16
2313 'Εμπορος σιδήρου (μπετόν) 4
2314 'Εμπορος σιδήρου και μετάλλων γενικά 7
2315 'Εμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών 12
2316 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP) 8
2317 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση 14
2318 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής 14
2319 'Εμπορος ναυτιλιακών ειδών γενκά 14
2320 'Εμπορος ειδών αλιείας 14
2321 'Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, χονδρικώς 12
2322 'Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, λιανικώς 16
2323 'Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς 13
2324 'Εμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά 14
2325 'Εμπορος αυτόματων ζυγών 17
2326 'Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς 11
2326α 'Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 13
2327 'Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς 14
2327α 'Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς 15
2328 'Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική 14
2328<sup>α</sup> 'Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική 10
2329 'Εμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων 11
2330 'Εμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών 10
2330α 'Εμπορος τηλεοράσεων 5
2331 'Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες-πλυντήρια-ψυγεία κ.λ.π.) 8
2332 Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών 14
2334 'Εμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών 16
2335 'Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς 10
2336 'Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς 15
2337 'Εμπορος μουσικών οργάνων γενικά 17
2338 'Εμπορος ωρολογίων γενικά, πώληση λιανική 16
2339 'Εμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά 14
2340 'Εμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς 7
2341 'Εμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 15
2342 'Εμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων 16
2343 'Εμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής) 18
2344 'Εμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 19
2344α Εισαγωγεάς ή έμπορος οπτικών,ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική 17
2345 'Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς 10
2346 'Εμπορος φωτογραφικών κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς 16
2347 Κατασκευαστής σκελετών ομματοϋαλίων από κάθε ύλη 14
2348 Εισαγωγέας ωρολογίων, πώληση χονδρική 15
2349 'Εμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 14
2349α 'Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 14
2350 'Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς 17
2351 Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική 10
2352 Κατασκευαστής κεραιών τηλεοράσεως 12
2353 'Εμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών 14
2354 Εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής τροχοσπίτων 14
2355 Κατασκευαστής ή συναρμολογητής ηλεκτρονικών ειδών 17
2356 'Εμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων 13
2357 'Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 15
2358 'Εμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π. 13

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Μέσος όρος συντελεστών: 13