Κατηγορία 6: Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.

Κωδικός αριθμός
Επάγγελμα
Σ.Κ.Κ.
6001 Εργοστάσιο νηματουργίας 9
6002 Εργοστάσιο νηματουργίας βάμβακος 7
6003 Στριπτήριο νημάτων 8
6004 Εργοστάσιο μεταξουργίας 9
6005 Μεταξοκλωστήριο 13
6006 Εργοστάσιο υφαντουργίας 9
6007 Εριοβιομηχανία (νήματα-υφάσματα) 9
6008 Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη 8
6009 Εργοστάσιο κατασκευής δαντελών, κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη 12
6010 Εργοστάσιο κλωστών ραφής 9
6011 Εργοστάσιο σάκων εκκαννάβεως, ιούτης και από άλλες ύλες 8
6012 Εργοστάσιο πιλοποιίας 8
6013 Εργοστάσιο κομβίων γενικά 14
6014 Κατασκευαστής κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 11
6015 Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 8
6016 Εργαστήριο κατασκευής γυναικείων εσωρούχων γενικά 11
6017 Εργαστήριο κατασκευής μανδηλίων (ρινομάκτρων) και συναφών ειδών 10
6018 Εργαστήριο κατασκευής στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ και συναφών ειδών 11
6019 Εργοστάσιο βυρσοδεψίας 10
6020 Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, που απασχολεί άνω των 12 εργατών, πώληση χονδρική 9
6021 Κατασκευαστής ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και συναφών ειδών 21
6022 Κατασκευαστής μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών 14
6023 Κατασκευαστής πλισέδων και κάθε είδους κεντημάτων 16
6024 Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά 12
6025 Κατασκευαστής παιδικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 10
6026 Κατασκευαστής φανελών και συναφών ειδών από κάθε ύλη 10
6027 Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη 11
6028 Κατασκευαστής γραβατών 13
6029 Κατασκευαστής χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό 16
6029α Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών 18
6030 Κατασκευαστής ταινιών, σιριτίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών 17
6031 Κατασκευαστής σχοινίων και σπάγκων από κάθε ύλη 8
6032 Κατασκευαστής ταπήτων γενικά 10
6033 Κατασκευαστής δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών 14
6034 Κατασκευαστής τεχνητών ανθέων ή πτερών 21
6035 Υφαντής, με δικά του υλικά 11
6036 Σακοποιός 11
6037 Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, πώληση χονδρική 8
6037α Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα, για ίδιο λογαριασμό, κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας, και αποκλειστική εξαγωγή τους στο εξωτερικό 7
6037β Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό 25
6038 Ταπετσέρης μεθ' υλικών (επίπλων κ.λ.π. εκτός τοίχων) 16
6039 Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά, από κάθε ύλη 8
6040 'Εμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 10
6041 Βιοτεχνία κατασκευής εξωτερικών γυναικείων ενδυμάτων 13
6042 'Εμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ, νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών 15
6043 Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική 16
6044 Κατασκευαστής πλεκτών χειροκτίων από κάθε ύλη, εκτός δέρματος και πλαστικού 13
6045 Κατασκευαστής εξαρτημάτων δερμάτινων και πλαστικών ειδών 14
6046 Βιοτεχνία ή οικοτεχνία ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 18
6046α Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη (χωρίς δικό του εργαστήριο) 9
6046β Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο) 15
6047 Κατασκευαστής ή έμπορος ταπετσαριών τοίχων 15
6048 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική 13
6049 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική 16
6050 'Εμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική 15
6051 'Εμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική 10
6052 Εισαγωγέας γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 15
6053 'Εμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 13
6201 Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική 8
6202 Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς 13
6203 Κατασκευαστής έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων πώληση χονδρική 10
6203α 'Εμπορος ετοίμων, ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 9
6204 Κατασκευαστής ή έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς 15
6205 Κατασκευαστής ή έμπορος εγχωρίων υφαντών 11
6206 Κατασκευαστής ή έμπορος γυναικείων καπέλων 17
6207 Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων 12
6208 Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά που απασχολεί μέχρι δώδεκα (12) εργάτες (πώληση χονδρική) 13
6208α Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, πώληση λιανική 17
6209 Κατασκευαστής ή έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδίου από δέρμα ή από άλλη ύλη 14
6210 Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405) 15
6211 Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών 8
6212 Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση λιανική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1406 και 1408) 21
6213 Κατασκευαστής ή έμπορος κορδονίων από κάθε ύλη, ταινιών, φιτιλίων και συναφών ειδών 13
6214 Κατασκευαστής ή έμπορος ομπρελών 10
6215 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς 10
6216 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς 16
6217 Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών 6
6218 Βιοτεχνία ανδρικών εσωρούχων 10
6219 Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών 9
6220 Κατασκευαστής ή έμπορος περουκών, ποστίς 20
6221 Βιοτεχνία κατασκευής παντοφλών, σανδαλιών κ.λ.π. 10
6222 Κατασκευαστής ή έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών 15
6223 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση χονδρική 13
6224 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων πώληση λιανική 19
6230 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, χονδρικώς 15
6231 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς 21
6301 'Εμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος 4
6302 'Εμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος 6
6303 'Εμπορος υποπροϊόντων βάμβακος 7
6304 'Εμπορος ακατέργαστων ερίων 7
6305 Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων 15
6306 'Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς 9
6307 'Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς 15
6308 'Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς 7
6309 'Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής κατανωλώσεως, λιανικώς 11
6310 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση χονδρική 16
6310α Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική 19
6311 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς 10
6312 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς 14
6313 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας 20
6314 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού 16
6315 'Εμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά 15
6316 'Εμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας 14
6317 'Εμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων 14
6318 'Εμπορος ανδρικών ειδών γενικά 14
6319 'Εμπορος ταπήτων 14
6320 'Εμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς 15
6321 'Εμπορος γουναρικών γενικά, λιανικώς 22
6322 'Εμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών) 10
6323 'Εμπορος υλικών ραπτών γενικά 11
6324 'Εμπορος ψιλικών, χονδρικώς 8
6325 'Εμπορος ψιλικών, λιανικώς 15
6326 'Εμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών 19
6327 'Εμπορος ακατέργαστων δερμάτων 7
6328 Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων 5
6329 'Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, χονδρικώς 8
6329α Κατασκευαστής ειδών υποδηματοποιίας, πώληση χονδρική 14
6330 'Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, λιανικώς 12
6331 Υποδηματοπώλης, χονδρικώς 7
6332 Υποδηματοπώλης, λιανικώς 12
6333 'Εμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) 12
6334 'Εμπορος κενών σάκων, χονδρικώς 8
6335 'Εμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων από κάθε ύλη 10
6336 'Εμπορος ράκων ή απορριμμάτων 19
6336α Ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών 40
6337 Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.) 15
6338 'Εμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν) 25
6339 'Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 22
6339α Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 24
6340 Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική 20
6340α 'Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική 18
6341 'Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, λιανικώς 8
6341α 'Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 6
6342 Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών 8
6343 'Εμπορος αθλητικών ειδών 13
6344 'Εμπορος εργοχείρων 13
6345 'Εμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική 16
6401 Μηχανικά πλυντήρια 17
6402 Στεγνοκαθαριστήριο και σιδερωτήριο ενδυμάτων 20
6403 Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων 17
6404 Βαφέας ενδυμάτων 14
6405 Στιλβωτήριο και βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κ.λ.π. 20
6406 Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών 25
6407 Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο 23
6408 Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο 14
6409 Εργαστήριο γυναικείων αμφιέσεων γενικά (φασόν) 24
6410 Ράφτης ή ράφτρα γυναικείων αμφιέσεων χωρίς εργαστήριο (φασόν) 40
6411 Εργαστήριο κομβοτρυπών 32
6412 Εργαστήριο επισκευής γουναρικών 25
6413 Ταπητουργός (φασόν) 25
6414 Μανταριστής 30
6415 Επισκευαστής καπέλων 14
6416 Εκκοκκιστήριο βάμβακος, εργασία για λογαριασμό τρίτων 21
6416α Εκκοκιστήριο βάμβακος, που πωλεί για λογαριασμό του 7
6417 Κατασκευαστής αθλητικών ειδών 9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 Μέσος όρος συντελεστών: 14