// //]]> // //]]>
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη
Αυτόματος υπολογισμός περαίωσης
Επιλέξτε τις χρονιές που θέλετε να υπολογίσετε κάνοντας κλικ στις ημερομηνίες. Συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία και πατήστε το κουμπί «Περαίωση». Όταν έχετε συμπληρώσει όλες τις χρονιές που σας ενδιαφέρουν πατήστε το κουμπί «Συνολικός υπλογισμός». Προσοχή: Οι χρονιές που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.
2000  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2001  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2002  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2003  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2004  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2005  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2006  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2007  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2008  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
2009  
« επιλέξτε τη χρονιά με κλικ στην ημερομηνία
περαίωση έτους »

Σε περίπτωση γεωργικών συνεταιρισμών συμπληρώνεται απευθείας το 20% των ακαθάριστων εσόδων.
Και σε περίπτωση που υπάρχουν έσοδα από sale and lease back αυτά δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που θα συμπληρώσουν στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων για τον υπολογισμό της περαίωσης
I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Athens Tax Forum
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
facebook logo
twitter logo
iphone app