// //]]>
Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένα τα έσοδα από ενοίκια στα έντυπα Ε1 και Ε2
Oι ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη διασυνδεθεί.

23 Νοε 2022 - 06:00

Picture 0 for ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένα τα έσοδα από ενοίκια στα έντυπα Ε1 και Ε2
Την αυτόματη προσυμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα συνοδευτικά έντυπα Ε2 των αναλυτικών καταστάσεων μισθωμάτων, τα οποία θα υποβάλουν το επόμενο έτος οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη διασυνδεθεί.
 
Με τον τρόπο αυτό τα ενοίκια που έχουν ήδη συμπληρωθεί στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων θα μεταφερθούν αυτόματα και θα προσυμπληρωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς στο έντυπο Ε2, της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, αλλά και στο βασικό έντυπο Ε1, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επί της ουσίας, το ΤΑΧΙSnet θα αντλεί στοιχεία από τις υποβληθείσες ηλεκτρονικά δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τις υποβληθείσες ηλεκτρονικά δηλώσεις COVID για τις αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων και θα υπολογίζει αυτόματα τα ποσά των ενοικίων που εισπράχθηκαν και τον φόρο που προκύπτει.
 
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να μεταβάλλουν τα στοιχεία. Εφόσον συμφωνούν τα ποσά θα μεταφέρονται στη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναγράφουν τα ποσά που εκείνοι κρίνουν ότι είναι ακριβή.
 
Σημειώνεται ότι τον επόμενο μήνα χιλιάδες επιχειρήσεις θα λάβουν προσυμπληρωμένες τις δηλώσεις του ΦΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο. Τα δεδομένα που βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή myData καθιστούν εφικτό τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα έσοδα και τα έξοδα κάθε επιχείρησης. Παράλληλα, θα προχωρήσει και στη προσυμπλήρωση του Ε3 αλλά και του εντύπου Ν.
 
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία του ψηφιακού δελτίου αποστολής, δηλαδή στην ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης και παρακολούθησης αγαθών, περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων μεταφοράς. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο θα οδηγήσει στη μείωση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς η ΑΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει άμεσα τα αγαθά που διακινούνται.
 
Όπως προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να γνωρίζει όλα τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων. Και αυτό καθώς το έσοδο για μία επιχείρηση είναι έξοδο για μία άλλη και αυτόματα εμφανίζεται στα MyData. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει εισπράξει κάθε μήνα από τις επιχειρήσεις με μικρές αποκλίσεις. Η νέα διαδικασία όμως βάζει τέλος και στις φουσκωμένες δαπάνες που δηλώνουν αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να περιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα. Πλέον με τα ηλεκτρονικά βιβλία η δυνατότητα αυτή ελαχιστοποιείται, ωστόσο παραμένει η φοροδιαφυγή που συντελείται μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η ΑΑΔΕ έχει δείξει ότι μπορεί να βρει σε σημαντικό βαθμό και όσες επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις (λαμβάνει στοιχεία από διάφορες πλατφόρμες), ενώ προφανώς ισχυρό όπλο παραμένει και ο τακτικός έλεγχος σε όσες με επιχειρήσεις, βάση στοιχεία ανάλυσης κινδύνου, υπάρχουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app