// //]]>
Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

Απόφαση του ΣτΕ βοηθά την εφορία να βεβαιώνει πρόστιμα
Η παραίτηση από θέση διοίκησης μιας επιχείρησης χωρίς να έχουν τηρηθεί διατυπώσεις δημοσιότητας δεν εμποδίζει την εφορία από το να λάβει μέτρα διασφάλισης.

23 Ιαν 2023 - 13:37

Picture 0 for Απόφαση του ΣτΕ βοηθά την εφορία να βεβαιώνει πρόστιμα
Η παραίτηση από θέση διοίκησης μιας επιχείρησης χωρίς να έχουν τηρηθεί διατυπώσεις δημοσιότητας δεν εμποδίζει την εφορία από το να λάβει μέτρα διασφάλισης.
 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που λαμβάνει το Δημόσιο σε σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής επιβάλλονται νόμιμα εις βάρος συγκεκριμένων προσώπων που ασκούν τη διοίκηση ενός νομικού προσώπου και ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτό (πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής, εκκαθαριστής κ.λπ.), εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι η παραίτησή τους από τις αντίστοιχες θέσεις έχει λάβει τις διατυπώσεις δημοσιότητας, ώστε να μπορεί να αντιταχθεί έναντι των τρίτων και να ισχύει και έναντι του ελληνικού Δημοσίου (ΣτΕ 117/2022).
 
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων, αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα ιδρύεται αποκλειστικά για τους φόρους και τα πρόστιμα που αναφέρονται περιοριστικά στον νόμο και μόνον εφόσον συντρέχει υπαιτιότητα.
 
Ειδικότερα, τέτοια ευθύνη προβλέπεται πια μόνο για φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με κυριότερο τον ΦΠΑ, καθώς και για τον ΕΝΦΙΑ.
 
Ετσι, δεν θεμελιώνεται αλληλέγγυα ευθύνη αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου αλλά και με τα αυτοτελή πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για διαδικαστικές παραβάσεις.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app