// //]]>
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Ασφάλιση συγγενικών προσώπων του εργοδότη
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea για την ασφάλιση συγγενικών προσώπων του εργοδότη σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη: άρθρο 1 του Ν. 1759/88

20 Απρ 2010 - 06:30

Picture 0 for Ασφάλιση συγγενικών προσώπων του εργοδότη
Ασφάλιση συγγενικών προσώπων του εργοδότη
Ισχύουσα διάταξη: άρθρο 1 του Ν. 1759/88
 
Ποια συγγενικά πρόσωπα του εργοδότη μπορούν να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι εργοδότες που έχουν ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ μπορούν να ασφαλίσουν τα συγγενικά τους πρόσωπα α ΄ και  β΄  βαθμού  συγγένειας,    σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, με την προϋπόθεση όμως ότι τα συγγενικά πρόσωπα,δεν υπάγονται ασφαλιστικά σε άλλον φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
Η ασφάλιση σε εργοδότες νομικών προσώπων (εταιρίες) γίνοται με την διαδικασία που ακολουθείται και για κάθε άλλον εργαζόμενο.
 
Συγγενείς α ΄   βαθμού ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ θεωρούνται τα παιδιά προς τους γονείς και οι γονείς προς τα παιδιά τους. Επίσης ο / η σύζυγος μπορεί να ασφαλίσει τον / την σύζυγο.
Συγγενείς β ΄  βαθμού ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ είναι κατ ΄   ευθεία   γραμμή ο παπούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους και εκ πλαγίου τα αδέλφια μεταξύ τους.
    
Οι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ συγγενείς του εργοδότη ασφαλίζονται όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι.
 
Δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι σύζυγοι α ΄βαθμού συγγένειας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην οικία τους, εκτός να πρόκειται για ατομική επιχείρηση με έδρα την οικία (πχ φασόν).
 
Μπορούν όμως να ασφαλιστούν γονείς και των δύο συζύγων, εφόσονκατοικούν σε δικό τους σπίτι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους συζύγους, όπως για παράδειγμα στο μεγάλωμα των παιδιών.
   
Έναρξη και λήξη της ασφάλισης

Ο εργοδότης για να ασφαλίσει συγγενικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της ασφαλιστικής του περιοχής.
Η ασφάλιση συγγενικού προσώπου α ΄ και β ΄ βαθμού σε εργοδότη ατομικής επιχείρησης δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι και αυτοδίκαιη. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει από την ημέρα που ο εργοδότης θα την αναγγέλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λήγει επίσης την ημέρα αναγγελίας.
 
Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.
 
Αποδοχές-ποσοστά εισφορών-κλάδοι ασφάλισης-τρόπος ασφάλισης

Οι αποδοχές προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ή τις κλαδικές συμβάσεις για την συγκεκριμένη απασχόληση κσι δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.
  
Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται με το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο που καθορίζεται για την συγκεκριμένη ειδικότητα (πχ οδηγός ταξί, κομμωτής, βοηθός κομμωτή κλπ)
 
Τα συγγενικά πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά για 25 μέρες μηνιαίως, ανεξαρτήτως των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης, για τους κλάδους παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και σύνταξης: ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ 33,65%,   ΜΙΚΤΑ 27,65%

Αν πρόκειται για ειδικότητα που υπάγεται στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, η ασφάλιση γίνεται αναλόγως σε ποστοσό: ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ 39,25% ΒΑΡΕΑ 31,25%
  
Δεν ασφαλίζονται για τους κλάδους ΟΑΕΔ (ανεργία, στράτευση, οικογενειακά επιδόματα), Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
 
Η ασφάλιση των συγγενικών προσώπων γίνεται όπως και στις περιπτώσεις των λοιπών εργαζομένων, με την υποβολή τριμηνιαίας ΑΠΔ.
 
Παροχές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Για να δικαιούται ο εργαζόμενος-συγγενικό πρόσωπο παροχών σε είδος και σε χρήμα, θα πρέπει ο εργοδότης υποχρεωτικά να έχει καταβάλει τις εισφορές των μισθολογικών περιόδων με βάση τις οποίες θεμελιώνονται τα δικαιώματα παροχών.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app