// //]]>
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επίκαιρα Θέματα

Δεύτερη ευκαιρία για όσους είχαν ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν
Σε διαβούλευση έως 8 Απριλίου, το νομοσχέδιο που βάζει νέους όρους διατήρησης και αναβίωσης των ρυθμίσεων οφειλών, με στόχο να καταστούν επιεικέστεροι και δικαιότεροι

01 Απρ 2024 - 19:05

Picture 0 for Δεύτερη ευκαιρία για όσους είχαν ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν
«Παράθυρο» για αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν και τελικά τις έχασαν, ανοίγει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόσθετες τεχνικές διατάξεις που εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου που τελεί υπό διαβούλευση έως 8 Απριλίου, βάζουν νέους όρους διατήρησης και αναβίωσης των ρυθμίσεων οφειλών, με στόχο να καταστούν επιεικέστεροι και δικαιότεροι.
 
Πιο αναλυτικά, παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων που είχαν πρακτικά χαθεί προς τη φορολογική διοίκηση με την αποπληρωμή των εκπρόθεσμων δόσεων, όσες και αν είναι αυτές, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.
 
Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί μέρος των ανωτέρω δόσεων, τότε οι φορολογούμενοι αρκεί να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό προκειμένου να αναβιώσουν τη ρύθμιση.
 
Σημειώνεται πως προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, η φορολογική διοίκηση θα προβεί κατά προτεραιότητα στην πίστωση στις δόσεις αυτών των ποσών που προέρχονται από επιστροφές φόρων ή από παρακρατήσεις λόγω έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας. Ωστόσο σημειώνεται πως η παραπάνω αναβίωση δεν αφορά ρυθμίσεις που έχουν απωλεσθεί με πράξη του Προϊσταμένου ΔΟΥ.
 
Επιπρόσθετα, με το σχέδιο νόμου γίνονται επιεικέστεροι οι κανόνες που αφορούν στην απώλεια των ρυθμίσεων. Σήμερα, η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα έχει ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που, εάν δημιουργηθούν για έστω και μια ημέρα, συνεπάγονται απώλεια της ρύθμισης.
 
Με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε διαβούλευση, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των παραπάνω και η τακτοποίηση των οφειλών που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση εντός 3 μηνών προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια της ρύθμισης. Πιο αναλυτικά, με το νέο σύστημα οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις οφειλών τους εφόσον:
 
· Έχουν υποβάλει τις ανωτέρω δηλώσεις εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Εάν η προθεσμία έχει παρέλθει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να υποβάλουν 5 μήνες μετά, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου 2024.
 
· Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.
 
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app