// //]]>
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας
Από τον Ορέστη Σειμένη φοροτεχνικό-συγγραφέα

08 Ιουν 2015 - 10:11

Picture 0 for Δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ΑΙΝΙΓΜΑ, ΓΡΙΦΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                               Από τον Ορέστη Σειμένη  φοροτεχνικό-συγγραφέα

 

Το δικαίωμα ενάσκησης  της επικαρπίας-αρχική περίοδος ισχύος

Με το άρθρο 20  παρ.1 του Ν. 2238  ίσχυε ότι το εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που αποκτάται  ……………. «και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί , με οριστικό συμβόλαιο , το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας»

(η διάταξη αυτή ίσχυσε από 17/11/1999 μέχρι την 23/4/2010 )

Θυμίζομε ότι στην περίπτωση αυτή μπορούσε ο έχων το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας να μεταβιβάσει, με συμβολαιογραφική πράξη, το δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα είχε το δικαίωμα να εισπράττει τα ενοίκια και να φορολογείται  γι αυτά από το κράτος. (μεταβίβαση ενοχικού δικαιώματος)

 

Η κατάργηση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας

 Με την παρ.2 του άρθρου  8 του ν. 3842/23-1-2010 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994. Με την τροποποίηση αυτή, καταργήθηκε αναδρομικά από την 1/1/2010 η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που αποκτούσαν τα πρόσωπα στα οποία είχε μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο το ενοχικό δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή μη συμβολαίου μεταβίβασης του ενοχικού δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας κάποιου ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, το εισόδημα αυτού εξακολουθεί να αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου ανεξάρτητα από το χρόνο που συντάχθηκε το συμβόλαιο μεταβίβασης του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας (πριν ή μετά την 1/1/2010).

Ν.3842/23-4-2010 άρθρο 92 παρ.1 περ΄. α΄   πολ. 1135/6-10-2010  άρθρο 8 παρ.2.

 

Eπαναφορά του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας από 1/1/2014 ;

Με το άρθρο 72 παρ. 26 του ν. 4172/2013 ορίστηκε ότι «από έναρξη της ισχύος του ν. 4172/13 , παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994(Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν διευκρίνισε εάν από την 1/1/2014 ισχύει ο μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας όπως ίσχυσε μέχρι την 31/12/2009 ή όχι.

ΤΑ ΝΕΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2238/94 ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4172/13

  • Στο άρθρο 72  παρ.26 του Ν. 4172 αναφέρεται ότι «από την έναρξη του νόμου (Σ.Σ. 4172) παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/94, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησηαυτού του νόμου»
  • Στην ΠΟΛ. 1069/23-3-2015 περίπτωση (iv) αναφέρει ότι «στην έννοια του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προκύπτειαπό τηνκαταβολή αποζημίωσης για ………. το αντάλλαγμα κατά τη μεταβίβαση της ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου …)
  • Στην ΠΟΛ.1088/17-4-2015 και στην αναφορά  της φορολόγησης των εισοδημάτων της ακίνητης περιουσίας  (πινακας 4.Δ.2.) τονίζεται ότι  «στον υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 δηλώνεται το εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από …… το αντάλλαγμα κατά την μεταβίβαση της ενάσκησης της επικαρπίας (κωδικοί  741-742).»

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

  • Οι διατάξεις περί μεταβίβασης ενάσκησης της επικαρπίας ισχύουν  από την 1/1/2014 ως εμπράγματο δικαίωμα ή ως ενοχικό δικαίωμα ;
  • Να μας εξηγήσουν για το «αντάλλαγμα»  που αναφέρουν σε πολλά κείμενα νόμων και εγκυκλίων σε ποιες περιπτώσεις έχει εφαρμογή  για να γνωρίζουν και οι φορολογούμενοι εάν τους αφορά
  • Καταργήθηκαν ή όχι οι δατάξεις του 3842/10 ;
  • Παρακαλούνται οι κ.κ. υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών  να μας εξηγήσουν ακριβώς τι ισχύει από την 1/1/2014 για την μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας με αντάλλαγμα και να είναι σαφέστεροι στην διατύπωση των διατάξεων  των φορολογικών νόμων και να μην εμμένουν στην αρχή : «τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται»
 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app