// //]]>
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Διορθώσεις στη φορολόγηση χαμηλών εισοδημάτων με την κλίμακα επιχειρήσεων
Διόρθωση των αδικιών επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών

14 Ιουν 2018 - 08:57

Picture 0 for Διορθώσεις στη φορολόγηση χαμηλών εισοδημάτων με την κλίμακα επιχειρήσεων

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, κατά το οποίο φορολογούμενοι, οι οποίοι εμφάνιζαν μικρά εισοδήματα πολλές φορές ακόμα 60 ευρώ ετησίως κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 και αντίστοιχα ετήσια εισοδήματα, όπως για παράδειγμα 62 ευρώ από τόκους, επιβαρύνονταν με υψηλή φορολογία, επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, θα φορολογούνται στο εξής με βάση την ενιαία κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, με βάση τις αλλαγές που επιφέρει διάταξη του πολυνομοσχεδίου, το οποίο τίθεται προς ψήφιση σήμερα στη Βουλή.

 

Πρόκειται επί της ουσίας για περιπτώσεις φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 35 α του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013. Θυμίζουμε ότι με βάσει το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται, πως όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29.

 

Φορολόγηση με την κλίμακα των επιχειρήσεων

 

Έτσι, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι εξαιρέθηκαν της ένταξης στις παραπάνω διατάξεις και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογήθηκε με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προκειμένου να μεταβληθεί το συγκεκριμένο καθεστώς, το υπουργείο Οικονομικών πρότεινε την τροποίηση της διάταξης, ούτως ώστε να μην εμφανίζεται το φαινόμενο, οι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, να φορολογούνται δυσμενέστερα από εκείνους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερα εισοδήματα.

 

Έτσι, με βάση τις νέες διατάξεις, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι όπως είναι οι άνεργοι, οι νοικοκυρές και οι φοιτητές, αλλά και όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, και εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες, επομένως δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών, θα φορολογούνται βάσει της ενιαίας κλίμακας - μισθωτών συνταξιούχων – επιχειρηματικής δραστηριότητας, με συνυπολογισμό της μείωσης φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ εφόσον το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τις 9.500 ευρώ. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με την ενιαία κλίμακα, και κατ’ εφαρμογή των μειώσεων του άρθρου 16 του νόμου 4172.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app