// //]]>
Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Εκπνέει η προθεσμία για τα στοιχεία στο myDATΑ, τα πρόστιμα για όσους δεν τα μεταβιβάσουν
Έρχονται πρόστιμα σε όσους δεν μεταβιβάσουν στοιχεία στο myDATA - Εκπνέει η προθεσμία για τις επιχειρήσεις

29 Νοε 2022 - 09:53

Picture 0 for Εκπνέει η προθεσμία για τα στοιχεία στο myDATΑ, τα πρόστιμα για όσους δεν τα μεταβιβάσουν
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος καθώς την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου εκπνέει το περιθώριο που έχουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μεταβιβάσουν στοιχεία από τις λιανικές πωλήσεις στο myData. Η προθεσμία αφορά περίπου 171.000 επιχειρήσεις οι οποίες ενώ ήταν υπόχρεες σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), τελικά δεν διαβίβασαν στη Φορολογική Διοίκηση τα στοιχεία λιανικής μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
 
 
Οι πιέσεις προς το υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά των επαγγελματικών φορέων οδήγησε σε παράταση δέκα ημερών η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022 και από την 1η Δεκεμβρίου αρχίζουν τα χρηματικά πρόστιμα και τα λουκέτα. Τα αιτήματα που φτάνουν στο υπουργείο Οικονομικών είναι δεκάδες από αρκετούς φορείς της αγοράς οι οποίοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα, γεγονός που δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα.
 
Τα νομικά πρόσωπα που θα συνεχίσουν να μην διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των αποδείξεων λιανικής πώλησης αντιμετωπίζουν πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 250 έως και 1.000 ευρώ και λουκέτα από 48 ώρες έως και 10 ημέρες. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ορίζει ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούται να αποστέλλουν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων το αργότερο εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ. Ειδικά οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν μέσα σε λίγες ώρες τα δεδομένα των αποδείξεων όπως οι επιχειρήσεις εστίασης με 110.000 ταμειακές μηχανές που πρέπει να στέλνουν στοιχεία αποδείξεων κάθε 3 ώρες και τα πρατήρια υγρών καυσίμων με 13.500 ταμειακές κάθε 1 ώρα.
 
Τα πρόστιμα
 
Με βάση τα σημερινά δεδομένα οι επιχειρήσεις που δεν διαβάζουν τα δεδομένα των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ απαλλάσσονται από κυρώσεις αλλά από τις 30 Νοεμβρίου 2022 ενεργοποιούνται οι ακόλουθες:
 
α) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι ίσο με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 
β) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν στο myDATA δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 
Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.
 
Επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε
 
(α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε
 
(β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
 
Οι ήμερες που θα μπει λουκέτο στην επιχείρηση θα αυξηθούν εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως της αξίας τους, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε αυτή την περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 96 ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση παραβάσεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 10 ημέρες.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app