// //]]>
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Επίσχεση εργασίας - Παράλληλη ασφάλιση ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea για την επίσχεση εργασίας και την παράλληλη ασφάλιση ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ

15 Μαρ 2010 - 01:00

Picture 0 for Επίσχεση εργασίας - Παράλληλη ασφάλιση ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ
Νέα που τρέχουν...
  
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να καταρτίσει το Πρόγραμμα Λουτροθεραπείας Μαΐου-Οκτωβρίου 2010, καλεί τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέχρι 23-3-2010. (Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας- Δ/νση Αναπηρίας - Αγ. Κων/νου 16- ΤΚ 102 41 ΑΘΗΝΑ - Fax: 210-5248079). 
 
Θέματα για ασφ/νους & εργοδότες

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο μισθωτός μπορεί να αρνηθεί να προσφέρει την εργασία του προς τον εργοδότη, προβαίνει δηλ. σε επίσχεση εργασίας, μέχρις ότου ο εργοδότης, του καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές ή εκπληρώσει τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του (άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα).

Προϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας, είναι να επιδοθεί στον εργοδότη εξώδικη δήλωση. Από την ημερομηνία της επίδοσης, ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος.

Η ασφάλιση του εργαζόμενου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συνεχίζεται για έναν ημερολογιακό μήνα, στην περίπτωση που δεν αμείβεται - κατά την διάρκεια της επίσχεσης εργασίας - από τον ΟΑΕΔ.

Εάν πρόκειται όμως για ειδικότητα η οποία περιλαμβάνεται στα Βαρέα & Ανθυγιεινά επαγγέλματα, η ασφάλιση γίνεται στον κλάδο: ΜΙΚΤΑ (+ΤΕΑΜ) συμπληρώνοντας στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ):

-Ειδική Περίπτωση 21: «Ασφαλισμένοι με βάση δικαστική απόφαση (όταν δεν αφορά πραγματική απασχόληση) ή τελούντες σε διαθεσιμότητα ή επίσχεση εργασίας».

-Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ):
Από 105 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ) σε 101 (ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ)
Από 106 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ+Ε.Κ.) σε 102 (ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ+Ε.Κ)
Από 107 (ΜΙΚΤΑ) σε 103 (ΜΙΚΤΑ)
Από 108 (ΒΑΡΕΑ+Ε.Κ.) σε 104 (ΜΙΚΤΑ+Ε.Κ.)

Μετά την πάροδο του ημερολογιακού μήνα, για την καταβολή των δεδουλευμένων και την συνέχιση της ασφάλισης, απαιτείται δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η μή διακοπή της εργασιακής σχέσης κατά την διάρκεια της επίσχεσης.
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΟΑΕΕ
 
1.«Παλιοί» ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992

Ο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) προκειμένου να εξαιρέσει από τον κλάδο σύνταξης έναν μισθωτό, προϋποθέτει να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πραγματοποίηση τουλάχιστο ενός ημερομισθίου κάθε μήνα).

Για την εξαίρεση από τον κλάδο ασθενείας, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 150 ημέρες ασφάλισης κατ΄  έτος, ή 450 ημερομίσθια αθροιστικά την τελευταία 3ετία.

Ο ΟΑΕΕ εκδίδει σχετική απόφαση εξαίρεσης Ν.2084/92, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη.
 
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επίσης εκδίδει αντίστοιχη απόφασης εξαίρεσης του ασφαλισμένου για τους ίδιους κλάδους, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση του ΟΑΕΕ από την οποία θα προκύπτει ασφαλιστικός δεσμός με τον ΟΑΕΕ. 
 
2 .Νεοασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά

Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά, σε οιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε 1 φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και 1 κλάδο ή φορέα υγείας, με δικαίωμα επιλογής. Π.χ. μισθωτός που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παράλληλα κάνει έναρξη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (ελεύθερο επάγγελμα), μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη της δεύτερης ασφάλισης, επιλέγει τον φορέα στον οποίο επιθυμεί να ασφαλιστεί.

Στον δεύτερο φορέα μπορεί προαιρετικά να ασφαλιστεί μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Στα Ταμεία όμως ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.
 

Σχόλια

  1. Είμαι 58 ετών.Έχω 13 χρόνια ΙΚΑ και 19,5 ΟΑΕΕ. απο 01-06-2010 επανήλθα στο ΙΚΑ και θα παραμείνω τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 65 ετών.Μπορώ να πάρω δύο συντάξεις ή θα βγώ υποχρεωτικά με διαδοχική απο το ΙΚΑ? Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  2. Προς Σπύρος Παπαδόπουλος Κατ αρχήν σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με τη Voria.gr. Με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς, η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα ασφάλισης, οποίος και εξετάζει το αίτημα χορήγησης σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύον στον φορέα αυτόν. Ούτως η άλλως, το ΙΚΑ θα ερωτήσει τον ΟΑΕΕ, αν έχετε συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης και από τον ΟΑΕΕ. Η απάντηση θα είναι αρνητική, επειδή δεν συμπληρώνετε τα απαραίτητα χρόνια ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, για αυτοτελή σύνταξη. Επομένως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνυπολογίσει τον χρόνο ασφάλισης που διανύσατε στο άλλο ταμείο και θα χορηγήσει σύνταξη για τον συνολικό χρόνο ασφάλισης. Σύμφωνα με τις φημολογούμενες νέες διατάξεις που πρόκειται να ισχύσουν, για πλήρη σύνταξη θα απαιτούνται 40 χρόνια ασφάλισης και ηλικία τουλάχιστον 60 ετών (ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρχει τελικά ποινή 6% κατ έτος για αποχώρηση από το 60ό μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας). Σε διαφορετική περίπτωση, λέγεται ότι, από το 2015 θα ισχύει το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, στο 65ο έτος.

  3. Παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά με την διάταξη (Ν.2084/92) για την εξαίρεση από τον κλάδο σύνταξης από τον ΟΑΕΕ λόγω ύπαρξης ασφαλιστικού δεσμού με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παλιό ασφαλισμένο.Με δεδομένο ότι είμαι 1) ασφαλίσμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως μισθωτός προ του 1993 και 2) στον ΟΑΕΕ από το 2009 ως μέλος του ΔΣ και μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 3% σε άλλη ΑΕ (διαφορετική από αυτή που απασχολούμαι ως μισθωτός) , με απαλλαγή μόνο από τις εισφορές του κλάδου ασθενείας και όχι από τις εισφορές του κλάδου σύνταξης (παράλληλη ασφάλιση).

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  4. Προς Ηλίας Γιαννόπουλος Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2084/92, κανένας ασφαλισμένος δεν μπορεί να ασφαλίζεται συγχρόνως για τον κλάδο Ασθενείας, σε περισσότερους από έναν οργανισμούς ασφάλισης. Για την εξαίρεση από τον κλάδο ασθενείας (παράλληλη ασφάλιση ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ «παλαιού» ασφαλισμένου), απαιτείται να υποβάλετε εγκαίρως σχετική αίτηση στον ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο θα ζητήσετε την εξαίρεση. Η εξαίρεση θα χωρέσει μόνο από την ημερομηνία που θα υποβάλετε την αίτηση και για τον μετέπειτα χρόνο. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου ασθένειας και στους δύο φορείς προβλέπεται η περίπτωση της αναδρομικής εξαίρεσης, από έναν από αυτούς, καθώς και η επιστροφή των εισφορών που τυχόν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από την αιτία αυτή, μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι η ασφάλισης έχει διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα για το οποίο ο ασφαλισμένος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις παροχών του κλάδου ασθένειας.

  5. Hμερ.γεν.29-10-1962.Πρωτ.ασφαλ.Ιουνιος 1980 ΙΚΑ.Απο Σεπτεβριος 1982 προσλ.ΟΤΕ μεχρι σημερα ( μονο 22 μηνες στρατος).Απο Δεκεμβριος 2003 παραλ.ασφ.ΟΑΕΕ(μελος εταιρειας).ΤΙ κανω? συνεχιζω να πληρωνω 2 ΤΑΜΕΙΑ?ποτε μπορω να βγω συνταξη?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  6. Προς Νίκος Μπαρης Για τους "παλαιούς" ασφαλισμένους δεν ισχύει το δικαίωμα της επιλογής ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης, αλλά της εξαίρεσης για τον κλάδο ασθενείας (άρθρο 39 του Ν.2084/92). Η ασφάλιση συνεπώς είναι υποχρεωτική στα δύο ταμεία από τα οποία θα μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε, εφόσον συμπληρώσετε τις χρονικές προϋποθέσεις για το καθένα από αυτά.

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app