// //]]>
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Ερχονται χιλιάδες ραβασάκια από την Εφορία
Με κριτήρια «επικινδυνότητας» βγήκαν οι «στόχοι»

17 Ιαν 2017 - 09:03

Picture 0 for Ερχονται χιλιάδες ραβασάκια από την Εφορία

Χιλιάδες ειδοποιητήρια αναμένεται να συντάξουν τις επόμενες ημέρες οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ, των ελεγκτικών κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, καλώντας φορολογούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί ή πρόκειται να δοθεί εντολή ελέγχου έως τις 31 Μάϊου 2017.

 

Η δεξαμενή από την οποία θα προκύψουν τα ειδοποιητήρια, περιλαμβάνεται τα 1,3 εκατομμύρια ΑΦΜ φορολογουμένων για τα οποία ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει στοιχεία από διάφορες λίστες και τα οποία μπήκαν τον προηγούμενο διάστημα σε διαδικασία προτεραιοποίησης ανάλογα με τις ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων φοροδιαφυγής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επικινδυνότητας.

 

Με τα ειδοποιητήρια τα οποία ξεκινά να συντάσσει ο ελεγκτικός μηχανισμός, θα ενημερώνονται οι «ύποπτοι» φορολογούμενοι ότι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους με την εφορία, με τις «ευνοϊκές» σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα, διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και καταβάλλοντας υψηλούς φόρους, θα μπορούν να γλιτώσουν από τις ποινικές κυρώσεις για ενδεχόμενες πράξεις φοροδιαφυγής που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους.

 

Πρακτικά, αυτοί οι φορολογούμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να καταβάλλουν τον οβολό τους στα ταμεία του δημοσίου, στο πλαίσιο της ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Διότι, όσοι δεν αισθάνονται κοντά την «ανάσα» της εφορίας, μάλλον δύσκολα θα αποφασίσουν να τρέξουν στις Δ.Ο.Υ για να υποβάλλουν οικειοθελώς δηλώσεις, καταβάλλοντας φόρους και προσαυξήσεις που μπορεί να φτάνουν έως και το 56,25% του κεφαλαίου.

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου ,στα νομικά (ΑΕ-ΕΠΕ) πρόσωπα ο συντελεστής μπορεί να φτάσει το 25,92% χωρίς εντολή ελέγχου και 27,12% με εντολή ελέγχου. Στα φυσικά πρόσωπα κυμαίνεται από 48,6% χωρίς εντολή ελέγχου, με εντολή ελέγχου φτάνει το 50,85% και με προσωρινό προσδιορισμό φόρου στο 56,25%. Η εναλλακτική βέβαια, ιδίως μετά τις αποφάσεις των δικαστηρίων αναφορικά με το χρόνο παραγραφής, είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το ρίσκο, βαρύνει τον φορολογούμενο.

 

Οι προθεσμίες για τους υπό έλεγχο

 

Ο νόμος ορίζει ότι στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31.05.2017 (με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 60 του νόμου αυτού).

 

Η διαδικασία η οποία περιγράφεται στην απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζει ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, ή της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε των οποίων διενεργεί ή θα διενεργήσει έλεγχο βάσει εντολής ελέγχου που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί μέχρι την 31-05-2017 και εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν.4174/2013, συντάσσει ειδική πρόσκληση προς το φορολογούμενο προκειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα περί υποβολής δηλώσεων.

 

Στην ειδική πρόσκληση αναγράφονται ο αριθμός, η ημερομηνία της εντολής ελέγχου, η φορολογική περίοδος ή υπόθεση καθώς και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.

 

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων καθορίζονται ανάλογα με την ημερομηνία κοινοποίησης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων. Έτσι:

 

1. Οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως την 23.1.2017, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε αυτούς προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12.12.2016) και δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη.Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που αφορούν προσωρινούς διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου ή προστίμων, οι οποίοι είχαν ήδη κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα ημερών.

 

2. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις του, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016 εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε αυτόν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, κατά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).

 

3. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός ενενήντα ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, ή της ειδικής πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, κοινοποιείται σε αυτόν μετά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).

 

euro2day.gr

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app