// //]]>
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Φορολόγηση εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό
Η σημασία της Σύμβασης Αποφηγύς Διπλής Φορολογίας

16 Απρ 2018 - 09:08

Picture 0 for Φορολόγηση εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Βασική παράμετρο κατά τη φορολόγηση από την ελληνική φορολογική αρχή, των εισοδημάτων, που έχει αποκτήσει κάποιος εκτός Ελλάδος (ενώ διατηρεί φορολογική κατοικία στη χώρα μας), είναι η εξέταση της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ της χώρας μας, και του κράτους στο οποίο ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισοδήματα. Έτσι, εάν δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση, η φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτά κάποιος στο συγκεκριμένο κράτος του εξωτερικού ή εάν δεν υφίσταται Σύμβαση, η φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν, πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

 

Τι φόρο θα κληθεί να πληρώσει κάποιος στην Ελλάδα

 

Αναφορικά με το φόρο που θα κληθεί να πληρώσει κάποιος, ο οποίος έχει αποκτήσει εισοδήματα στο εξωτερικό, αντιστοιχεί στη διαφορά – φόρο, που προκύπτει εάν αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε στη χώρα της αλλοδαπής.  Σε κάθε περίπτωση η μείωση φόρου, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εισόδημα στην Ελλάδα.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Για να μπορέσει κάποιος να αποδείξει ότι έχει καταβάλει φόρο σε χώρα του εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και στην ΠΟΛ (1026/2014):

 

− Στις χώρες με τις οποίες υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.− Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σύμβαση, είναι απαραίτητη μία βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή ορκωτού ελεγκτή.− Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 

Καταβολή φόρου σε νόμισμα πλην του ευρώ

 

Εάν ο φόρος σε ξένη χώρα έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του ευρώ με το ξένο νόμισμα, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα που καταβλήθηκε ο φόρος στην αλλοδαπή.  Σε περίπτωση κατά την οποία οι πληρωμές στο εξωτερικό πραγματοποιούνται περιοδικά, τότε η μετατροπή από το ξένο νόμισμα σε ευρώ, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία, η οποία καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Σε κάθε περίπτωση, όταν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου, καθώς από τη Σύμβαση προβλέπεται, ότι το εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στο εξωτερικό, και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επιπλέον, εάν ο φορολογικός συντελεστής της χώρας του εξωτερικού, είναι μεφαλύτερος από αυτόν που ορίζεται από τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, τότε θα πιστώνεται μόνο ο φόρος, ο οποίος προκύπτει από το συντελεστή που ορίζεται στη διμερή Σύμβαση.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app