// //]]>
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Γεμάτο παγίδες το νέο Ε3 για επαγγελματίες και αγρότες
Με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών για «ξέπλυμα» χρήματος θα γίνεται πλέον λεπτομερής καταγραφή όλων των εξόδων των επιχειρήσεων

11 Φεβ 2019 - 11:03

Picture 0 for Γεμάτο παγίδες το νέο Ε3 για επαγγελματίες και αγρότες

Με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών για «ξέπλυμα» χρήματος θα γίνεται πλέον λεπτομερής καταγραφή όλων των εξόδων των επιχειρήσεων

 

Υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Εφορία αναλυτικά, κατά επιμέρους κατηγορίες, τις μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του έτους 2018 είναι φέτος 1.570.000 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. 

 

Η λεπτομερής καταγραφή των δαπανών αυτών θα γίνει σε πρόσθετους πίνακες που θα εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του φορολογικού εντύπου Ε3, το οποίο θα συνυποβληθεί με τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Στα στοιχεία που θα κληθούν να δηλώσουν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται ακόμη και τα ποσά που δαπάνησαν για να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δαπάνες για διαφημίσεις και έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό.Επιπλέον, όσοι φορολογούμενοι ασκούν τα επαγγέλματα του μεσίτη ακινήτων και του εμπόρου αντικειμένων μεγάλης αξίας, συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών υποχρεούνται φέτος για πρώτη φορά να δηλώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο νέο πίνακα του εντύπου Ε3 αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν με τους πελάτες τους.

 

Υποχρέωση


Οφείλουν επίσης να δηλώσουν σε ξεχωριστή στήλη του νέου αυτού πίνακα τις συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ που εξοφλήθηκαν από τους πελάτες τους με μετρητά.Στόχος των υποχρεώσεων αυτών, οι οποίες καθιερώνονται φέτος για πρώτη φορά και μόνο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών, είναι η παροχή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πληροφοριών σχετικών με συναλλαγές ύποπτες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα χρήματος.Στο Ε3, το οποίο θα υποβάλουν φέτος μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες αγροτικές δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική πλέον η αναλυτική καταχώριση των δεδομένων για όλες τις πραγματοποιηθείσες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες της χρήσης του 2018.Η αναλυτική δήλωση και καταγραφή των δαπανών αυτών σε επιμέρους κατηγορίες θα πρέπει να γίνει με βάση τα δεδομένα των τηρηθέντων φορολογικών βιβλίων. Αξιοποιώντας την υποχρέωση αυτή, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ελεγκτικά Κέντρα και ΔΟΥ) θα αποκτήσουν σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών όλων των φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες και θα μπορούν να διαμορφώνουν, με αυτόματο τρόπο, επιμέρους στοιχεία με μέσους όρους συγκεκριμένων δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

ΑποκλίσειςΕτσι, οι φορολογικοί έλεγχοι θα γίνουν πιο στοχευμένοι, καθώς θα εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου θα παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τους καταγεγραμμένους μέσους όρους.Οπως είναι ήδη γνωστό, το έντυπο Ε3, το οποίο φέρει την ονομασία «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και απαιτεί τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων από τους υπόχρεους υποβολής του.


Μεταξύ άλλων το έντυπο περιλαμβάνει τον πίνακα Ζ2', στον οποίο πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά τα έξοδα των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών τα οποία αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδά τους.Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τους κωδικούς 181, 281, 381 και 481, όπου πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες για παροχές προς τους εργαζομένους, καθώς και τους κωδικούς 185, 285, 385 και 485, όπου πρέπει να δηλωθούν τα λειτουργικά έξοδα από τις τέσσερις αντίστοιχες κατηγορίες υπόχρεων, δηλαδή από εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών - ελεύθερους επαγγελματίες.Οι παραπάνω κωδικοί δεν μπορούν να συμπληρωθούν απλά. Συμπληρώνονται αυτόματα μόνο αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι δηλώσουν τις επιμέρους κατηγορίες ποσών που ζητούνται σε δύο αντίστοιχους υποπίνακες, οι οποίοι «ανοίγουν» κατά την απόπειρα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των πεδίων των συγκεκριμένων κωδικών.Συγκεκριμένα, σε καθένα από τα πεδία των κωδικών 181, 281, 381 και 481, όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των παροχών προς τους εργαζομένους, αντιστοιχεί υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθούν αναλυτικά:■ Οι καταβληθείσες μεικτές αποδοχές.


■ Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.


■ Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σεείδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας, παροχές σε είδος κ.λπ.).


Επίσης σε καθένα από τα πεδία των κωδικών 185, 285, 385 και 485 όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των λειτουργικών εξόδων αντιστοιχεί άλλος υποπίνακας, στον οποίο θα πρέπει να δηλωθούν προηγουμένως αναλυτικά οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες εξόδων:


■Προμήθειες διαχείρισης (management fees).


■ Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.


■ Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.


■ Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.


■ Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.


■ Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού.


■ Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.


■ Εξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.


■ Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.


■ Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.


■ Εξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).


■ Εξοδα για ύδρευση.


■ Εξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.).


■ Εξοδα για πληρωμές ενοικίων.


■ Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.


■ Λοιπά έξοδα.


Η παραπάνω λεπτομερειακή καταγραφή των δαπανών προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων είναι φέτος υποχρεωτική για όλους τους φορολογουμένους που θα υποβάλουν το Ε3. Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνει από τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία των υπόχρεων.

 

Ποιες κατηγορίες μπαίνουν στο επίκεντρο των ελέγχων της Εφορίας για παράνομες δραστηριότητες

 

Επιπλέον στο νέο έντυπο Ε3 που θα υποβληθεί φέτος μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποχρεούνται να δηλώσουν σε ξεχωριστό πίνακα με αναλυτικούς κωδικούς τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν με πελάτες τους οι παρακάτω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων:■ μεσίτες ακινήτων, για κάθε συναλλαγή άνω των 10.000 ευρώ που αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου, και


■ έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, για κάθε συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα εάν αυτή διενεργείται μόνο με μία πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:


■ Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,


■ οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,


■ πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που διενεργείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,


■ επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,


■ επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.Οι παραπάνω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων οφείλουν επίσης να δηλώσουν σε ξεχωριστά πεδία του ίδιου πίνακα τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που διενεργήθηκαν με μετρητά. Στόχος των υποχρεώσεων αυτών είναι να παρασχεθούν προς την ΑΑΔΕ πληροφορίες σχετικές με συναλλαγές ύποπτες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

 

dimokratianews.gr

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app