// //]]>
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Με διαδικασίες – εξπρές σε είκοσι μέρες οι νέες αντικειμενικές
Τι προβλέπεται από το υπουργείο Οικονομικών

12 Ιαν 2018 - 09:32

Picture 0 for Με διαδικασίες – εξπρές σε είκοσι μέρες οι νέες αντικειμενικές

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης διορισμού τους θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην εξαγωγή των νέων αντικειμενικών αξιών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές του υπουργείου Οικονομικών. Η ημερομηνία έναρξης για να ξεκινήσουν το έργο τους, θα είναι αυτή κατά την οποία θα δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας, αμέσως μετά την επιλογή των εκτιμητών.

 

Για τη δημιουργία των νέων αντικειμενικών θα υπάρχει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα είναι δυνατή η είσοδος των εκτιμητών σε επιφάνεια εργασίας που θα περιλαμβάνει τους Δήμους ή τις Δημοτικές Ενότητες - Κοινότητες που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Δίπλα στον κάθε Δήμο θα εμφανίζονται οι ζώνες που αντιστοιχούν σε αυτόν.

 

Για την απεικόνιση όσων εκ των ζωνών αυτών έχουν σχεδιαστεί σε χάρτες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη σε κάθε περίπτωση σχετική Υπουργική απόφαση με την οποία έχουν εκδοθεί. Όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τα ΦΕΚ στα οποία είναι δημοσιευμένες αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/ web/g.g.-demosias-periousias -> Αναζητήσεις -> ΑΠΑΑ (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων)->Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών & Χάρτες Αντικειμενικών Αξιών). Δίπλα σε κάθε ζώνη θα εμφανίζονται τρία πεδία, ένα πεδίο που θα δέχεται αριθμητικές τιμές και δύο πεδία στα οποία θα είναι δυνατή η καταχώριση από τον εκτιμητή αρχείων - ένα σε κάθε πεδίο - σε μορφή pdf ή zip.

 

Από την πλατφόρμα αυτή, οι εκτιμητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο έγγραφο pdf, το οποίο οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν για κάθε μία από τις ζώνες των Δήμων αρμοδιότητάς τους (ένα για κάθε ζώνη).

 

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα διαμορφώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη εισήγηση, προκειμένου να συμπληρώσουν το προαναφερόμενο έγγραφο πρότυπο εκτίμησης. Αφού ολοκληρώσουν την απαραίτητη έρευνα και συγκεντρώσουν τα αντίστοιχα στοιχεία, οι εκτιμητές θα προχωρούν στην ψηφιοποίηση μέσω scanner, του συμπληρωμένου εγγράφου σε pdf.

 

Επίσης, κάθε εκτιμητής θα μπορεί να δημιουργήσει ένα ακόμα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf ή zip, το οποίο θα περιέχει οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά - υποστηρικτικά έγγραφα κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να στηρίξουν την εισήγησή του.  Οι εκτιμητές, θα εισέρχονται στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. με τους κωδικούς τους Taxisnet, και θα προχωρούν στη συμπλήρωση της εκτίμησής τους για την κάθε τιμή ζώνης, στο πρώτο προβλεπόμενο πεδίο δίπλα σε κάθε ζώνη, σε αριθμητική μορφή που θα αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα του ευρώ.

 

 Στο δεύτερο πεδίο, ο κάθε εκτιμητής θα υποχρεούται να καταχωρεί συμπληρωμένο σε ηλεκτρονική μορφή το έγγραφο πρότυπο που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, αφού έχει σαρωθεί σε μορφή pdf. Η συμπλήρωση των δύο ανωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική για όλες τις ζώνες που αντιστοιχούν στους Δήμους που έχουν ανατεθεί σε κάθε εκτιμητή.

 

Στο τρίτο πεδίο, οι εκτιμητές θα μπορούν να καταχωρούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή zip) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για να υποστηρίξουν την εισήγησή τους. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα προβλέπεται η διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης των καταχωρήσεων των εκτιμητών, προκειμένου να είναι δυνατή η σταδιακή καταχώριση των εκτιμήσεών τους μέσα στην τεθειμένη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τους.

 

Ποια στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώνει ο κάθε εκτιμητής

 

Προκειμένου το έργο του κάθε εκτιμητή να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν από αυτόν το αριθμητικό πεδίο τιμής ζώνης και το πρώτο πεδίο κειμένου, για όλες τις ζώνες που αντιστοιχούν στους δήμους που του ανατέθηκαν με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 46. του ν. 4509/2017 (Α΄ 201). Τεύχος Β’ 20/11.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 179 Με τη συμπλήρωση και του τελευταίου απαιτούμενου πεδίου, θα ενεργοποιείται ένα πεδίο στο οποίο ο εκτιμητής θα δηλώνει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Η συμπλήρωση του αριθμού IBAN είναι υποχρεωτική. Μετά τη συμπλήρωση του IBAN, θα ενεργοποιείται ένα κουμπί με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ». Με το πάτημα του κουμπιού, η καταχωρηθείσα εισήγηση θεωρείται οριστική και το έργο του εκτιμητή θεωρείται ολοκληρωμένο.

 

Πώς θα βλέπουν οι εκτιμητές την αμοιβή τους

 

Μετά το τέλος της διαδικασίας, στην οθόνη του κάθε εκτιμητή, θα εμφανίζεται μία προσωποποιημένη βεβαίωση ολοκλήρωσης του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του εκτιμητή (Α.Φ.Μ., e-mail, IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού), τους Δήμους ή τις Δημοτικές Ενότητες/Κοινότητες που του ανατέθηκαν με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, τις ζώνες που αντιστοιχούν στους Δήμους αυτούς και το συνολικό ποσό της αμοιβής του.

 

Στοιχεία για τον υπολογισμό

 

Επιπλέον, για τον υπολογισμό των αντικειμενικών, θα λαμβάνεται υπόψη ως μέση επιφάνεια διαμερίσματος Α’ ορόφου τα 75 τ.μ. και μονοκατοικίας τα 100 τ.μ.

 

Επίσης ο προσδιορισμός τιμής μονάδας θα πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με αποδεδειγμένη εκτενή έρευνα της κτηματαγοράς σε συγκεκριμένη υφιστάμενη ζώνη.  Θα πρέπει να παρατίθενται σχετικά συγκριτικά στοιχεία από αιτούμενες τιμές πώλησης, καθώς και πράξεις αγοραπωλησίας, σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία).

 

Στις αναγωγές θα λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 549 – B/1994), μεταβολή σε ποσοστό: - 1,50% ανά έτος για την παλαιότητα, - 3-5% ανά όροφο, - 5% σε περίπτωση εμπορικής - κεντρικής θέσης, (+ 5%) αν είναι γωνιακό, διαμπερές η με πρόσοψη σε πλατεία - κοινόχρηστο χώρο, (-20%) αν έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκεται σε οικόπεδο τυφλό ή σε οικόπεδο που επικοινωνεί με το δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλεία διόδου,  (-5%) αν έχει επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 τ.μ., (-10%) μεγαλύτερη των 200 τ.μ., (-20%) για επιφάνεια μεταξύ 300 και 500 τ.μ. και (-30%) για επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 τ.μ. (-20%) αν έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο , (-25%) αν έχει κηρυχτεί απαλλοτριωτέο, από 10 έως 15% απομείωση για την διαπραγμάτευση της ζητούμενης τιμής. Σημειώνεται ότι ο  υπολογισμός είναι ενδεικτικός.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app