// //]]>
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Οικόπεδο : «άρτιο και οικοδομήσιμο»
Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-Συγγραφέα

04 Οκτ 2016 - 09:03

Picture 0 for Οικόπεδο : «άρτιο και οικοδομήσιμο»

Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα των οικοπέδων

 

 Πρακτικό Βοήθημα για τους Λογιστές

 

 Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-συγγραφέα

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

 

Η πρώτη φροντίδα των ενδιαφερομένων πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος πάνω στο οικόπεδο, είναι ο έλεγχος εάν το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

 

Αυτό θα είναι χρήσιμο και στην συμπλήρωση του Ε9.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται σε μιά περιοχή

(Αρθρο 7 Ο.Κ./2012).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

Οικοδομήσιμο είναι ένα άρτιο οικόπεδο, όταν και τα όμορα οικόπεδα είναι και αυτά άρτια ή όταν η δόμησή του δεν παρεμποδίζει την τακτοποίηση των γειτονικών οικοπέδων 

(άρθρο 7 παρ. 7  Ο.Κ./2012).

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-Η ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Εάν για κάποιο οικόπεδο, δεν πληρούνται όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κάποιες από αυτές,

 

τότε απαιτείται η σύνταξη πράξης τακτοποίησης, δηλαδή η απαραίτητη διαδικασία προκειμένου το οικόπεδο να αποκτήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητά του.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Για τον έλεγχο της οικοδόμησης στις Αστικές περιοχές καταρτίζεται πολεοδομικός κανονισμός, που περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και περιορισμών που πρέπει να πληρούν τα ακίνητα και οι κατασκευές τους. Ο κανονισμός αυτός ορίζεται και ισχύει για κάθε συγκεκριμένη περιοχή μέ διατάγματα ρυμοτομίας.

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 

Ο έλεγχος της προϋπόθεσης αυτής γίνεται από τον μηχανικό ο οποίος μελετά και εφαρμόζει τα συμβόλαια και τους τίτλους ιδιοκτησίας και τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό και συντάσσει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του οικοπέδου και περί της θέσης του στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η οποία συνοδεύει το τοπογραφικό διάγραμμα και η οποία απαιτείται για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ή για τις πολεοδομικές εφαρμογές.

 

Ν.651/1977, του Ν.1337/1983 και του Ν.3212/2003.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και το συντάσσοντα αυτό μηχανικό, στο οποίο και σε αυτό αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τις όμορες ιδιοκτησίες, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών τους καθώς και το εμβαδόν του πωλούμενου ακινήτου. Από το μηχανικό που συντάσσει το διάγραμμα δηλώνεται υπεύθυνα επ' αυτού εάν επιτρέπεται ή όχι η, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, ανοικοδόμηση επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

 

Απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων, που συνεπάγεται τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστο εμβαδόν είτε κατά το ελάχιστο πρόσωπο, ή το βάθος(παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου Ν.651/1977)     (Φ.Ε.Κ.207/τ.Α΄/27-7-1977).

 

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

 

Επιβάλλεται η τήρηση ορισμένων ακαλύπτων αποστάσεων μεταξύ των ορίων του οικοπέδου και της οικοδομής ή ποσοστού του οικοπέδου ακαλύπτου από την οικοδομή.

 

Απαγορεύεται, μετά την ανέγερση της οικοδομής, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας μέρους του οικοπέδου, κατά τρόπο που να καθιστά το οικόπεδο, επί του οποίου βρίσκεται η οικοδομή, μη άρτιο ή που να μειώνει τις ακάλυπτες αποστάσεις ή το ακάλυπτο ποσοστό κάτω από το επιβεβλημένο ελάχιστο όριο (άρθρο 2, παράγραφος 2, Ν.8.690/1948).

 

Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου που έχει αντικείμενο μεταβίβαση κυριότητας, η οποία απαγορεύεται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρη (άρθρο 2, παράγραφος 3, Ν.8.690/1948).

 

Εάν ο συντάξας το διάγραμμα και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ή βεβαιώνουν, εν γνώσει, ψευδή ως προς τ' ανωτέρω γεγονότα, τιμωρούνται με την ποινή της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986. Ο συμβολαιογράφος που συντάσσει συμβόλαιο κατά παράβαση της διάταξης αυτής υπέχει την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχική ευθύνη (άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3, Ν.651/1977).

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app