// //]]>
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Ποιοι συνταξιούχοι είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ για το 2011
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea

26 Απρ 2011 - 05:10

Picture 0 for Ποιοι συνταξιούχοι είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ για το 2011

Τα 850 ευρώ μηνιαίως δεν θα πρέπει στο εξής να υπερβαίνει ο συνταξιούχος προκειμένου να του χορηγείται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχου (ΕΚΑΣ). Οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν πάσης φύσεως επιδόματα, χορηγίες οι συντάξεις που υπερβαίνουν τό όριο των 850 ευρώ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό δεν θα είναι πλέον δικαιούχοι  του επιδόματος.


Η ισχύς της νέας διάταξης άρχισε από 1/1/2011 και τουλάχιστον 20000 συνταξιούχοι από τους συνολικά 360,000 δικαιούχους θα στερηθούν του επιδόματος.
Με τις νέες ρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό συνυπολογίζονται όλα τα έσοδα για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Παράλληλα όμως, καίτοι δεν συνυπολογίζονται σε αυτά τα συνολικά ετήσια έσοδα, θεσπίζεται ένα νέο όριο, τα 850 ευρώ.

Όποιος συνταξιούχος λαμβάνει  πάσης φύσεως επιδόματα και χορηγίες ή συντάξεις, μερίσματα ή τόκους καταθέσεων, που ξεπερνούν το μηνιαίο όριο εξαιρείται του ΕΚΑΣ.

Στο νέο όριο εμπίπτουν και οι συνταξιούχοι οι οποίοι φορολογούνται με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης (σπίτια πάνω από 200 τ.μ., σκάφη αναψυχής, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού κλπ)

 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν η χορήγηση του επιδόματος γίνεται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:


-Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
-Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ.
Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (Ν. 1892/90, άρθρο 63 παρ. 4, όπως ισχύει) καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
-Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.
-Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,90 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
-Το συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011- το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.
Οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που έχουν καταστεί συνταξιούχοι των ανωτέρω οργανισμών κύριας ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις τής παρ. 1 του άρθρου αυτού.


Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:


Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230,00 ευρώ μηνιαίως.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ) σύμφωνα με τα παρακάτω:

-Από 7.715,66 ευρώ και μέχρι του ποσού των 8.018,26 ευρώ ποσό 172,50 ευρώ.
-Από 8.018,27 ευρώ και μέχρι του ποσού των 8.219,93 ευρώ ποσό 115,00 ευρώ.
-Από 8.219,94 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ ποσό 57,50 ευρώ.
Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.


Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη το επίδομα ισούται με 2/3 των ανωτέρω ποσών.

Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app