// //]]>
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

ΠΟΛ

ΠΟΛ 1140 - 16/06/2011
Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α΄),σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης.

16 Ιουν 2011 - 10:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.ΜΑΜΑΚΟΥ
Τηλ. :210 3375204
FAX :210 3375416

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
ΠΟΛ  1140

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α΄),σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης.

 Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις :

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3610/2007, ο φορολογούμενος εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών με μείωση στο ½ των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 .

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011 και ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (31.3.2011), προβλέπεται ότι τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν: α) το εξήντα τοις εκατό για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β)το εκατόν είκοσι τοις εκατό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης η μη υποβολής δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στις περιπτώσεις ανταπόκρισης του φορολογούμενου και υποβολής των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007, οι προβλεπόμενοι πρόσθετοι φόροι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/97 επί εκπρόθεσμων δηλώσεων
μειώνονται στο ½, χωρίς τα ανώτατα αυτά όρια των πρόσθετων φόρων να μπορούν να υπερβούν το 60%.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app