// //]]>
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Πώς γίνεται η επιστροφή των αχρεώστητων εισφορών
Τι ισχύει σχετικά για εργοδότες και εργαζόμενους

13 Αυγ 2018 - 10:23

Picture 0 for Πώς γίνεται η επιστροφή των αχρεώστητων εισφορών

Του Γιώργου Λαμπίρη

Η διαδικασία του συμψηφισμού ακολουθείται για όσους εμφανίζουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ή συνδεδεμένους ασφαλιστικούς φορείς, για λογαριασμό των οποίων ο Ενιαίος Φορέας συνεισπράττει εισφορές. Τέτοια παραδείγματα φορέων είναι ο ΕΟΠΠΥ και ο ΟΑΕΔ.

Ποιες εισφορές θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες

Επί της ουσίας, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται, όταν υπάρχουν αχρεώστητως καταβληθείσες εισφορές. Κάτι τέτοιο ισχύει για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει καταβάλλει κάποιο ποσό, που δεν το οφείλει, είτε γιατί το κατέβαλε εις διπλούν ο εργαζόμενος και ταυτόχρονα ο εργοδότης του - σε περίπτωση απασχόλησης με μπλοκάκι -, είτε διότι κάποιος έχει καταβάλλει εισφορές που υπερβαίνουν το πλαφόν των ασφαλιστέων του αποδοχών. Αχρεώστητες οφειλές – μεταξύ άλλων - αποτελούν και τα ποσά που έχουν καταβληθεί και σε περίπτωση διπλής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλιστικό φορέα, πριν την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου, βάσει του οποίου η μεγαλύτερη μερίδα των ασφαλισμένων εντάσσονται στον ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016).

Ποιες οφειλές δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες

Στον αντίποδα, οι περιπτώσεις στις οποίες κάποιος ασφαλισμένος, έχει καταβάλλει χρηματικό ποσό για ακύρωση του χρόνου ασφάλισης για δόλια ή εικονική ασφάλιση, δεν νοούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Άτοκη και έντοκη επιστροφή εισφορών

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, για να διαπιστωθεί μετά το συμψηφισμό, εάν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς όφελος του δικαιούχου, αυτό επιστρέφεται άτοκα, με βάση τα όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση το συγκεκριμένο ποσό επιστρέφεται έντοκα, όταν υπάρχει ρητή δικαστική απόφαση, η οποία ορίζει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα περί Δικών του Δημοσίου.

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η επιστροφή

Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των αχρεωστήτων καταβληθεισών εισφορών, ακολουθεί μία συγκεκριμένη και συχνά χρονοβόρα διαδικασία, έως την έκδοση της τελικής απόφασης.

Συγκεκριμένα:

Αίτηση επιστροφής στο τέως ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Προσκόμιση έγγραφων στοιχείων απασχόλησης του εργαζόμενου από τον εργοδότη, καθώς και αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων όπου είναι εφικτό, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
Διεκπεραίωση καταγγελιών και δηλώσεων απασχόλησης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς και διεκπεραίωση των επιτόπιων ελέγχων, αλλά και των δελτίων μεταβολής στοιχείων απασχόλησης.
Έλεγχος δηλωθέντων Καταβληθέντων
Έκδοση απόφασης συμψηφισμού σε περίπτωση που εμφανίζεται πιστωτικό υπόλιπο
Έκδοση απόφασης επιστροφής
 

 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app