// //]]>
Δευτέρα 22 Απριλίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Πώς γίνεται η επιστροφή υπερβάλλοντος ΦΠΑ μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

09 Νοε 2018 - 09:02

Picture 0 for Πώς γίνεται η επιστροφή υπερβάλλοντος ΦΠΑ μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Συγκεκριμένες διευκρινίσεις ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Έτσι, στην περίπτωση που κάποιος έχει καταβάλλει φόρο επειδή η αντικειμενική αξία ήταν μεγαλύτερη από το δηλωμένο εισόδημα ή το κόστος του ακινήτου, σύμφωνα με την αναδρομική μείωση των αντικειμενικών τιμών, θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της παλιάς και πλέον αναπροσαρμοσμένης αντικειμενικής αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπροσαρμοσμένη αξία εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από το τίμημα ή το κόστος του ακινήτου που έχει δηλωθεί.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία η αναπροσαρμοσμένη αντικειμενική αξία είναι μικρότερη από το τίμημα ή το κόστος του ακινήτου, τότε επιστρέφεται στον υπόχρεο που πληρώνει το φόρο, η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην παλαιά αντικειμενική αξία και τη μεγαλύτερη αξία ανάμεσα στο κόστος και το δηλούμενο τίμημα.

 

Παράδειγμα

 

Έτσι, εάν για παράδειγμα πουλήθηκε στις 5 Ιουνίου του 2015, ακίνητο με τίμημα 100.000 ευρώ και αντικειμενική αξία 150.000 ευρώ και κόστος 140.000 ευρώ, ο φόρος εισροών προς έκπτωση ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Ο φόρος καταβλήθηκε με δύο διπλότυπα με βάση τη δήλωση. Πρακτικά: αξία 100.000 ευρώ Χ 23%=23.000-5.000 (φόρος εισροών προς έκπτωση)=18.000 ευρώ. Στη συνέχεια, βάσει ελέγχου επί της αντικειμενικής αξίας των 150.000 ευρώΧ23%=34.500 (φόρος που αναλογεί)-23.000 ευρώ (αναλογών φόρος βάσει δήλωσης)=11.500 ευρώ. Στη συνέχεια η αντικειμενική αξία μειώθηκε αναδρομικά με την ΠΟΛ 1009/2016 και διαμορφώθηκε για το ίδιο ακίνητο στις 130.000 ευρώ. Ο υπόχρεος κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση, γνωστοποιώντας την αλλαγή της αντικειμενικής αξίας στη ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο και ζητά την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Η ΔΟΥ ελέγχει και πάλι την αρχική ειδική δήλωση λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 4446 του ΣτΕ (σχετικά με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών) καθώς και την αρχική δήλωση που έχει υποβληθεί για το ακίνητο, αλλά και την αίτηση του κατασκευαστή , όπου γνωστοποιεί την αναδρομική μείωση και ζητά την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού.

 

Έτσι, συντάσσεται νέα έκθεση  ελέγχου από τη ΔΟΥ και εκδίδεται πράξη επιστροφής, με τον υπολογισμό της φορολογητέας ύλης με τον παρακάτω τρόπο:

 

Αξία με βάση τον έλεγχο της αρχικής δήλωσης: 150.000 ευρώ – ΦΠΑ: 34.500

 

ΦΠΑ με βάση τον έλεγχο της αρχικής δήλωσης: (αναλογών βάσει ελέγχου φόρος: 34.500-αναλογών βάσει δήλωσης φόρος: 23.000): ΦΠΑ: 11.500

 

Αξία βάσει νέου ελέγχου(μετά την αναδρομική μείωση): 140.000 ευρώ ΦΠΑ: 32.200

 

ΦΠΑ μετά από νέο έλεγχο (αναλογών φόρος βάσει ελέγχου: 32.200 – αναλογών βάσει δήλωσης φόρος: 23.000): ΦΠΑ: 9.200

 

Διαφορά φόρου που προκύπτει βάει ελέγχου, που πρέπει να επιστραφεί: 11.500-9.200=2.300 ευρώ.

 

Σε αυτό το πλαίσιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και τις 30/4/2019  αίτηση στη ΔΟΥ του ακινήτου ,στην οποία είχε υποβληθεί η αρχική δήλωση ΦΠΑ, με την οποία γνωστοποιείται η αναδρομική μείωση της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1009/2016. Δεδομένου ότι το ακίνητο είχε φορολογηθεί με βάση μεγαλύτερη αντικειμενική αξία, ο αιτών έχει δικαίωμα επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού.

 

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app