// //]]>
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2012
Οι συντελεστές φορολόγησης για τις φετινές δηλώσεις. Τι θα ισχύσει για τις φοροαπαλλαγές, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και αποδείξεις

23 Ιαν 2013 - 06:20

Picture 0 for Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2012

Καμία αλλαγή, σε σχέση με τις περσινές δηλώσεις, δεν υπάρχει στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων του 2012 για μισθωτούς και συνταξιούχους. Όλες οι αλλαγές που ψηφίστηκαν με τον νέο φορολογικό νόμο θα ισχύσουν για τις δηλώσεις του 2014, δηλαδή θα αφορούν τα εισοδήματα του 2013.

Έτσι, για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα ισχύσει κανονικά η φοροαπαλλαγή 10% επί των δαπανών που αφορούν ενοίκια κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις κ.α. Το μόνο που αλλάζει είναι η υποχρέωση όλων των ενηλίκων να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αυτοί που δεν έχουν καθόλου εισόδημα υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν δήλωση.

 

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοί υπάγονται και φέτος στην ίδια κλίμακα με την οποία θα φορολογηθούν οι μισθωτοί-συνταξιούχοι και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσκομίσουν κανονικά αποδείξεις, για να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Αυτό που αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ότι με τις φετινές δηλώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν αυξημένο τέλος επιτηδεύματος, ενώ θα εκπίπτει, όπως και στις περσινές δηλώσεις, μόλις το 10% των ασφαλιστικών εισφορών. Η έκπτωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών αφορά τα φετινά εισοδήματα, που θα δηλωθούν στο οικονομικό έτος 2014, για τα οποία όμως θα φορολογηθούν με διαφορετικούς συντελεστές από μισθωτούς και συνταξιούχους.

 

Αναλυτικά η κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

5.000

0 0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18 720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

Άνω των 100.000

45      

 

 

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα αυτά, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

 

Το αφορολόγητο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων διαμορφώνεται ως εξής:

- Για όσους έχουν ένα παιδί, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 7000 ευρώ

- Για όσους έχουν δύο παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 9000 ευρώ

- Για όσους έχουν τρία παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ

- Για όσους έχουν τέσσερα παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 15.000 ευρώ

- Για όσους έχουν πέντε παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 18.000 ευρώ.

 

Αποδείξεις

 

Οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 θα πρέπει και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις να αντιστοιχούν στο 25% του δηλούμενου ή τεκμαρτού ατομικού ετήσιου εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Αν το εισόδημα ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ, η συνολική αξία των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθούν μειώνεται στις 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, μη κάλυψης του 25% του εισοδήματος με αποδείξεις, το υπολειπόμενο ποσό θα φορολογείται με 10%.

 

Εισφορά αλληλεγγύης

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

 

Τέλος επιτηδεύματος

 

Με τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2013 (και αφορούν τα φετινά εισοδήματα), θα καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση για να καλύψει την τρύπα του προϋπολογισμού του 2012, αποφάσισε να εφαρμόσει για τα φετινά εισοδήματα τις επιπλέον επιβαρύνσεις στο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 650 ευρώ(από 500 σήμερα) και για τις επιχειρήσεις σε 1.000 ευρώ (από 500).

Σημειώνεται ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει του νέου νομοσχεδίου, για να φορολογούνται ως μισθωτοί, θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ για τα φετινά εισοδήματα(όπως δηλαδή και για τα περσινά), ενώ από την επόμενη χρονιά απαλλάσσονται.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2013(δηλαδή για τα εισοδήματα του 2012) ισχύουν κανονικά οι εξαιρέσεις της προηγούμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα:Βάσει του άρθρου 31, παράγραφος 3 του Ν.3986/2011 «εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους.Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό, οι επιχειρήσεις για κάθε υποκατάστημα θα καταβάλλουν, ως τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ (από 300 ευρώ σήμερα).

 

Επιπλέον, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους, καθώς και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, θα καταβάλλουν, αντίστοιχα, 800 ευρώ (από 400 σήμερα) και 550 ευρώ(από 400 σήμερα).

 

Σχόλια

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΤΙ ΙΝ.GR εγραψε την 4/7/2013 στην στηλη οικονομια τα εξης

  "Διασταυρώσεις θα διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αμέσως μετά την υποβολή του Ε1 από τους φορολογουμένους για να διαχωρίζει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σε «ύποπτες» και σε «υπεράνω υποψίας».

  Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 θα προβαίνει στην διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρεί και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης θα κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες.

  Στην πρώτη κατηγορία θα κατατάσσονται οι «υπεράνω υποψίας» δηλώσεις, δηλαδή αυτές για τις οποίες οι διασταυρώσεις δεν κατέδειξαν κάτι το ύποπτο ή περίεργο και για τις οποίες δεν θα απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Αυτές θα εκκαθαρίζονται άμεσα και στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος, η διαδικασία επιστροφής του φόρου θα δρομολογείται άμεσα."

  Και εγω ως απλος φορολογουμενος πολιτης ερωτω. Αυτα τα ηλεκτρονικα αρχεια που εντελως αοριστα αναφερονται στην αποφαση του Υπουργου και θα χρησιμοποιηθουν για διασταυρωσεις τι περιλαμβανουν και απο που αντληθηκαν. Η διαφανεια επιβαλλει να κοινοποιουνται οι πηγες των ηλεκτρονικων αυτων αρχειων καθως και το περιεχομενο τους. Μπορει κανεις να μου απαντησει?

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app