// //]]>
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Πότε δικαιούνται έκπτωση φόρου, φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού με εισόδηματα στην Ελλάδα
Τι ισχύει με βάση τη νομοθεσία

16 Απρ 2018 - 09:11

Picture 0 for Πότε δικαιούνται έκπτωση φόρου, φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού με εισόδηματα στην Ελλάδα

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δικαιούνται τις μειώσεις φόρου εισοδήματος, τις πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη, καθώς και τις μειώσεις φόρου για δωρεές, όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιατρικές δαπάνες

 

Σημειώνουμε ότι μία ακόμα εκ των δαπανών, η οποία συνυπολογιζόταν για την έκπτωση φόρου κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ήταν αυτή που αφορούσε στις ιατρικές δαπάνες του εκάστοτε φορολογούμενου, εφόσον πραγματοποιούνταν μέσω κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Πλέον όμως για εισοδήματα που προκύπτουν από 1.1.2017 και ύστερα, δεν παρέχεται μείωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται.

 

Οι προϋποθέσεις για την έκπτωση

 

Προϋπόθεση λοιπόν για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, ώστε να δικαιούνται την έκπτωση του φόρου, είναι:

 

-να αποκτούν τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός τους στην Ελλάδα.

 

-να αποδείξουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους, είναι τόσο χαμηλό, και γι’ αυτό δικαιούνται τη μείωση φόρου με βάση τη φορολογική νομοθεσία του κράτους κατοικίας τους.

 

Τι ισχύει για όσους εμφανίζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%

 

Eπιπλέον, όλα τα εισοδήματα όπως είναι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία, τα οποία λαμβάνουν ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας που υπερβαίνει το 80% απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τα όσα ορίζονται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, στο νόμο 4172/2013. Σε αυτές της περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο, είτε αποκτώνται από φορολογικό κάτοικο της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Απαιτείται όμως η προσκόμιση δικαιολογητικών, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

 

Απαλλαγή από ειδική εισφορά αλληλεγγύης

 

Σε ό,τι αφορά φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού, οι οποίοι παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, από 80% και πάνω ή παρουσιάζουν ολική τύφλωση, και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται καμία διάκριση των φορολογικών κατοίκων εσωτερικού ή εξωτερικού στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του νόμου 4172/2013.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app