// //]]>
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Τι πρέπει να κάνετε για να μπείτε στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ταμεία
Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση του Εργασίας

28 Δεκ 2017 - 13:51

Picture 0 for Τι πρέπει να κάνετε για να μπείτε στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ταμεία

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Υπογράφηκε η σχετική απόφαση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν όσοι εμφανίζουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υπουργική απόφαση φέρει την υπογραφεί της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου και του υφυπουργού, Τάσου Πετρόπουλου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Επί της ουσίας σύμφωνα με την απόφαση, τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

 

Προϋπόθεση επίσης, για όσους επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, είναι οι υπόχρεοι να εμφανίζουν οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

 

Το ευεργέτημα των 120 δόσεων απευθύνεται επίσης σε φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

 

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

 

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

 

Κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση

 

Α. Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Β. Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι μεταξύ άλλων ότι δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Συν τοις άλλοις, χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.Τέλος, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app