// //]]>
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Υπολογίστε τις μικτές αποδοχές με βάση τις καθαρές αποδοχές
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea για το πώς προσδιορίζονται οι μικτές αποδοχές με βάση τις καθαρές αποδοχές

22 Απρ 2010 - 06:07

Picture 0 for Υπολογίστε τις μικτές αποδοχές με βάση τις καθαρές αποδοχές
Πώς προσδιορίζονται οι μικτές αποδοχές με βάση τις καθαρές αποδοχές

Πολλές φορές οι μισθωτοί, προσπαθούν να προσδιορίσουν τις ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ με βάση τις καθαρές τους αποδοχές.

Υπάρχει ένας συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος με τον οποίο μπορεί εύκολα ο εργαζόμενος να προσδιορίσει τις μικτές αποδοχές του:
 
Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό:
          
ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Χ 100        = ΜΙΚΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
100 - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
 
Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο:
 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Χ 100        = ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
100 - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
 
Σημείωση: ως ποσοστό εισφοράς εργαζομένου, αναφέρεται το ποσοστό που αφορά μόνο τον εργαζόμενου και όχι του εργοδότη
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app