// //]]> // //]]>
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων  Αρχείο   

Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εκχώρησης μισθωμάτων
Ημερομηνία: 02 Σεπ 2015 - 16:36
Δελτίο Τύπου Γ.Γ.Δ.Ε
Διευκρινίσεις ΓΓΔΕ για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων
Ημερομηνία: 28 Αυγ 2015 - 22:30
Η ΓΓΔΕ δίνει διευκρινίσεις για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
Παράταση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων
Ημερομηνία: 21 Αυγ 2015 - 15:19
Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ
Αγροτικό και επιχειρηματικό εισόδημα
Ημερομηνία: 07 Αυγ 2015 - 09:09
Συμπλήρωση των πινάκων: 4Γ1 Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 4Γ2 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Προσδιορισμός του φόρου για εισοδήματα από ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο
Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2015 - 08:30
Κωδικοί 051-052 , Εξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης
Το εισόδημα από ακίνητα και το έντυπο Ε2
Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2015 - 08:30
Το έντυπο συμπληρώνεται από κάθε υπόχρεο που διαθέτει ακίνητη περιουσία, υποβάλλεται δε χωριστά από τον σύζυγο και την σύζυγο.
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη
Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2015 - 08:00
Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και τoυ ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος.
Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2015 - 08:00
Πίνακας 4Γ1 του εντύπου Ε1
Υποχρεώσεις καταβολής φορολογικών και τελωνειακών οφειλών μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας
Ημερομηνία: 20 Ιουλ 2015 - 09:18
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής οφειλών - Δελτίο Τύπου Γ.Γ.Δ.Ε
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app