// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
11 KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ 1 0 Πάγια
11-00 KΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2 0 Πάγια
11-00-00 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 1 Πάγια
11-01 TΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 0 Πάγια
11-01-00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 1 Πάγια
11-02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 0 Πάγια
11-02-00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3 1 Πάγια
11-03 YΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒ. ΔΙΑΜΟΡ. ΓΗΠΕΔΩΝ 2 0 Πάγια
11-03-00 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒ. ΔΙΑΜΟΡ. ΓΗΠΕΔΩΝ 3 1 Πάγια
11-07 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Πάγια
11-07-00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
11-08 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Πάγια
11-08-00 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
11-09 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Πάγια
11-09-00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
11-10 YΠΟΚ. ΣΕ ΑΠΟΣΒ. ΔΙΑΜ. ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Πάγια
11-10-00 ΥΠΟΚ. ΣΕ ΑΠΟΣΒ. ΔΙΑΜ. ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
11-14 KΤΙΡΙΑ - EΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 2 0 Πάγια
11-14-00 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
11-15 TΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 2 0 Πάγια
11-15-00 ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
11-16 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
11-16-00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
11-17 YΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ.ΔΙΑΜ.ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 2 0 Πάγια
11-17-00 ΥΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ.ΔΙΑΜ.ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
11-21 KΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤ. Ε.Ε 2 0 Πάγια
11-21-00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤ. Ε.Ε 3 1 Πάγια
11-22 TΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤ. Ε.Ε 2 0 Πάγια
11-22-00 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤ. Ε.Ε 3 1 Πάγια
11-23 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ Ε.ΕΚΜΕΤ. 2 0 Πάγια
11-23-00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ Ε.ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
11-24 YΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ.ΔΙΑΜ.ΓΗΠΕΔΩΝ Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛ. 2 0 Πάγια
11-24-00 ΥΠΟΚ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ.ΔΙΑΜ.ΓΗΠΕΔΩΝ Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛ. 3 1 Πάγια
11-99 AΠΟΣΒΕΣ.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 0 Πάγια
11-99-00 ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 1 Πάγια
11-99-01 ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 1 Πάγια
11-99-02 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3 1 Πάγια
11-99-03 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 3 1 Πάγια
11-99-07 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤ 3 1 Πάγια
11-99-08 ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦ.ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤ 3 1 Πάγια
11-99-09 ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
11-99-10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
11-99-14 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
11-99-15 ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤΑΦ.ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
11-99-16 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΑΤΑΛ/ΩΣ 3 1 Πάγια
11-99-17 ΑΠΟΣΒ. ΔΙΑΜΟΡΦ. ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
11-99-21 ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡ.Ε.ΕΚ 3 1 Πάγια
11-99-22 ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΕΞΥΠ.ΜΕΤ.ΑΚΙΝ.ΤΡ.Ε.ΕΚΜΕΤ 3 1 Πάγια
11-99-23 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΑΚΙΝ.ΤΡ. ΕΚ. ΕΚΜΕ 3 1 Πάγια
11-99-24 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΑΚΙΝ.ΤΡ. ΕΚ. ΕΚΜΕ 3 1 Πάγια

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app