Κυριακή 03 Μαΐου 2015
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ. 1 0 Έξοδα
66-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2 0 Έξοδα
66-00-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
66-01 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡ.-ΤΕΧ.ΕΡ. 2 0 Έξοδα
66-01-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡ.-ΤΕΧ.ΕΡ. 3 1 Έξοδα
66-02 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧ. ΕΓΚ.-Λ.Μ.Ε 2 0 Έξοδα
66-02-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧ. ΕΓΚ.-Λ.Μ.Ε 3 1 Έξοδα
66-03 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 0 Έξοδα
66-03-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3 1 Έξοδα
66-04 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ. 2 0 Έξοδα
66-04-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ. 3 1 Έξοδα
66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔ. 2 0 Έξοδα
66-05-00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔ. 3 1 Έξοδα

 

ΠΑΣΔΕ
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
Newsletter
   
facebook logo
twitter logo
iphone app