// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 09: Άµεση Νοµοθέτηση των Συµφωνιών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 9

Άµεση Νοµοθέτηση των Συµφωνιών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν και ζητούν από την Κυβέρνηση να νοµοθετεί άµεσα, µε αυτούσιο περιεχόµενο, όλες τις συµφωνίες της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ιδίως όσες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Προϋπολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εθνικές συµφωνίες, προϊόν υπεύθυνου κοινωνικού διαλόγου, που είναι επωφελείς για την οικονοµία και την κοινωνία και εξασφαλίζουν οµαλές εργασιακές σχέσεις.

Αδήλωτη Εργασία
Η αδήλωτη εργασία είναι σύνθετο φαινόµενο που δηµιουργεί προβλήµατα σε όλους: κράτος – εργαζόµενους – επιχειρήσεις. Στρεβλώνει την αγορά, υπονοµεύει την ανάπτυξη, δηµιουργεί συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού, διευκολύνει την παραοικονοµία, γεννά ανασφάλειες και επιδεινώνει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν και ζητούν από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει µια εθνική στρατηγική µέτρων τόσο για τηνπρόληψη όσο και την καταστολή της παραβατικότητας.
Ενδεικτικά αναφέρεται: η βελτίωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, η δηµιουργία υποδοµών και πληροφοριακών εργαλείων, µέτρα διαφάνειας στο νοµικό πλαίσιο, εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης.

facebook logo
twitter logo
iphone app