// //]]> // //]]>
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επικουρικά Ταμεία

ΤΕΑΧ (ΧΗΜΙΚΟΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 5% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ 5% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) 3% 3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) 4,25% 3,75%

 

ΤΕΑΥΦΕ (ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% 4% 8%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) 3% 3% 6%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) 4,25% 3,75% 8%

 

ΤΕΑΥΕΚ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% (ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΛΟ & ΒΑΡΕΟ) 4% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) 7% 3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) 8,25% 3,75%

 

ΤΕΑΑΠΑΕ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% 4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 3% 3%

 

ΤΑΞΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 2% & 0,29 ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ 2%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 4% & 0,29 ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ  

 

ΤΑΝΠΥ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% 4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 3% 3%

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥ/ΤΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 1%  
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 4%  

 

I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Athens Tax Forum
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app