// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επικουρικά Ταμεία

ΤΕΑΧ (ΧΗΜΙΚΟΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 5% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ 5% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) 3% 3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) 4,25% 3,75%

 

ΤΕΑΥΦΕ (ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% 4% 8%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) 3% 3% 6%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) 4,25% 3,75% 8%

 

ΤΕΑΥΕΚ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% (ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΛΟ & ΒΑΡΕΟ) 4% ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ) 7% 3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ) 8,25% 3,75%

 

ΤΕΑΑΠΑΕ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% 4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 3% 3%

 

ΤΑΞΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 2% & 0,29 ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ 2%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 4% & 0,29 ΠΑΓΙΟ ΠΟΣΟ  

 

ΤΑΝΠΥ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 4% 4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 3% 3%

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥ/ΤΩΝ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993) 1%  
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 4%  

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app