// //]]> // //]]>
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Ίδρυση Εταιριών

Ίδρυση Εταιριών
1 Οδηγός Σύστασης Επιχειρήσεων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
2 Οδηγός Εγγραφής στους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Φορείς Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
3 Πίνακας Επαγγελμάτων που κατατάσσονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
4 Εγγραφή στο Τ.Ε.Β.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
5 Καταστατικό Ομόρρυθμου Εταιρίας Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
6 Καταστατικό Σύστασης Α.Ε Προσωρινά μη διαθέσιμο
7 Καταστατικό Σύστασης Ε.Π.Ε. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
8 Καταστατικό Σύστασης μονοπρόσωπης Α.Ε. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
9 Καταστατικό Σύστασης μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
Ατομικές Επιχειρήσεις
10 Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής Παύσης Λειτουργίας Φ.Η.Μ Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
11 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
12 Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
13 Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
14 Ατομική Επιχείρηση ή Ελέυθερος Επαγγελματίας Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
15 Σημείωμα ΚΒΣ|Θεώρηση-Ακύρωση-Απώλεια Βιβλίων και στοιχείων, τόπος τήρησης ενημέρωσης, αιτήσεις, γνωστοποιήσεις Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

 

I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Athens Tax Forum
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app