// //]]> // //]]>
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Κατηγορία 1: Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι.

Κωδικός αριθμός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.
1001 Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων 7
1002 Λιγνιτωρυχείο 11
1003 Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων 11
1004 Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων 15
1005 Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία) 18
1006 Εργοστάσιο τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών 15
1007 Εργοστάσιο κονιοποιήσεως μαρμάρων 16
1008 Εργοστάσιο παραγωγής γύψου, στόκου και συναφών ειδών 12
1009 Εργοστάσιο επεξεργασίας μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γής, κισήρεως, λευκολίθου, μονωτικών πλακών κ.λ.π.) 15
1010 Εργοστάσιο κατεργασίας σμύριδος και κατασκευής λειαντικών ή κοπτικών μέσων 10
1011 Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από πορσελάνη, φαβεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών 13
1012 Εργοστάσιο κατασκευής υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά 12
1013 Ασβεστοποιός 11
1014 Κεραμοποιός και πλινθοποιός 16
1014α Παραγωγή και εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων 16
1015 Κατασκευαστής ειδών από τσιμέντο (τσιμεντολίθων, τσιμεντοπλακών, τσιμεντοσωλήνων κ.λ.π. 12
1016 Κατασκευαστής γύψινων ειδών και διακοσμήσεων από γύψο 20
1017 Κατασκευαστής κατόπτρων και επαργυρωτής κρυστάλλων 16
1018 Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση χονδρική 14
1018α Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση λιανική 16
1019 Κατασκευαστής μονωτικών υλικών (πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών) 11
1020 Κατασκευαστής ή έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική 13
1020α Κατασκευαστής πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 16
1020β 'Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 15
1021 Τροχείο κρυστάλλων 15
1022 Βιοτεχνίες κατασκευής φακών οράσεως και οπτικών κρυστάλλων 9
1023 Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων 14
1024 Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (σχιστήρια) 14
1025 Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση χονδρική 14
1025α Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση λιανική 18
1026 Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες έτοιμου σκυροδέρματος 11
1027 'Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων 18
1101 Εργαστήριο χρυσοχοϊας 14
1101α Εργαστήριο χρυσοχοϊας, πώληση λιανική 22
1102 Εργαστήριο σκευών από άργυρο γενικά, πώληση χονδρική 17
1102α Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική 20
1102β Εργαστήριο ειδών από άργυρο γενικά πώληση λιανική 21
1103 Εισαγωγείς χρυσού ή αργύρου 5
1104 Κατασκευαστής ημιπολύτιμων λίθων 20
1105 Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση χονδρική 12
1106 Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση λιανική 22
1107 'Εμπορος χρυσών και αργυρών κοσμημάτων, πώληση χονδρική 12
1108 Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο) 9
1109 Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο) 13
1201 'Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά 10
1202 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς 10
1203 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς 14
1204 'Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων χονδρικώς 7
1205 'Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων λιανικώς 12
1206 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς 6
1207 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς 11
1208 'Εμπορος γαιανθράκων , χρονδρικώς 8
1209 'Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) 7
1301 'Εμπορος κοσμημάτων χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών, πώληση λιανική 20
1302 'Εμπορος πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους 26
1303 'Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.) 16
1304 'Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση χονδρική 12
1305 'Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική 16
1306 Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο) 9
1307 Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που διαθέτει δικό του εργαστήριο) 13
1401 Εργοστάσιο κοπής μαρμάρων (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 26
1402 Εργαστήριο υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 30
1403 Εργαστήριο διακοσμήσεως ειδών από πορσελάνη και φαβεντιανή γη (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 24
1404 Εργαστήριο επιχρυσώσεως, επαργυρώσεως και στιλβώσεως 34
1405 Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση χονδρική 23
1406 Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική 33
1407 Εργαστήριο παραγωγής αργύρου από κατάλοιπα χημικών υγρών 25
1408 'Εμπορος διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κερακεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική 27
1410 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς 16
1411 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς 25

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Μέσος όρος συντελεστών: 16

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app