// //]]> // //]]>
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Κατηγορία 9: Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα.

Κωδικός  αριθμός
Επάγγελμα
Σ.Κ.Κ.
9001 Καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 15
9002 Καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 20
9003 Κέντρο εκμεταλλεύσεως αυτόματων μηχανικών παιχνιδιών γενικά 30
9004 Καφωδείο 25
9004α Ντίσκο 25
9005 Κέντρα διασκεδάσεως (καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ) 25
9006 Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα) 19
9006α Ταβέρνα πολυτελείας και υπερπολυτελείας 19
9007 Χορευτικό Κέντρο 25
9008 Επιχείρηση Λέσχης 40
9009 Ξενοδοχείο ύπνου πολυτελείας και Α' κατηγορίας 16
9009α Ξενοδοχείο ύπνου Β' κατηγορίας και κάτω 13
9010 Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 15
*9011 Εστιατόριο (Κατηγοριών Α' και κατωτέρων) 10
9012 Εστιατόριο (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 14
*9013 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση) 10
9014 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση) 14
*9015 Καφετέρια (Κατηγοριών Α'και ανωτέρων) 16
9015α Καφετέρια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 19
9016 Μπαρ 25
9017 Αλλαντοζυθοπώλης 13
9018 Κέντρα διασκεδάσεως (μπουάτ) 25
9019 Πιτσαρίες 18
*9020 Ψητοπωλεία-σουβλάκια (Κατηγοριών Α' και κατωτέρων) 12
9021α Ψητοπωλεία-σουβλάκια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 16
9022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ- φουντ, σνακ μπαρ) 15
9101 Επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 14
9102 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών 19
9103 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογράφου 13
9104 Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων γενικά 10
9201 Βιομηχανία ψύχους (εκτός παγοποιείου) 15
9202 Επιχείρηση νοσοκομείου, κλινικής, Θεραπευ- τηρίου κ.λ.π. 16
9203 Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης) 22
9204 Γενικό Πρακτοτείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών) 21
9205 Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών) 32
9206 Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών) 38
9207 Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου (επί προμηθειών) 33
9208 Πρακτορείο λαχείων επί ακαθαρίστων εσόδων 30
9208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ και Ιπποδρομιακού στοιχήματος 42
9208γ Πωλητής λαχείων 42
9209 Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών) 8
9210 Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κ.λ.π.) 11
9211 'Εμπορος δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών 16
9212 'Εμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 12
9212α Εισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 19
9213 'Εμπορος αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης 35
9214 'Εμπορος ιερογραφιών, εικόνων και συναφών ειδών 17
9215 'Εμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικρο-αντικειμένων 20
9216 'Εμπορος παλαιών γραμματοσήμων 25
9217 'Εμπορος σπόγγων 9
9218 Επιχείρηση ανελκύσεως ναυαγίων 12
9219 Επιχείρηση αναγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών (πολυκατοικιών) που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94 15
9220 Επιχείρηση μεταπωλήσεως οικοπέδων 24
9221 Ανθοπώλης, λιανικώς 18
9221α Ανθοπώλης χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός) 12
9222 Παγοποιείο 8
9223 Εκμεταλλευτής οίκων ευγηρίας 17
9224 Εκμεταλλευτής κλινικών, Θεραπευτηρίων κ.λ.π. ζώων 34
9225 Επιχείρηση πωλήσεως οικοπέδων, προερχομένων από κατάτμηση αγροτικών εκτάσεων βάσει ίδιου ρυμοτομικού σχεδίου 24
9226 Εκτροφέας ή έμπορος ωδικών πτηνών διακοσμητικών ιχθύων, κυνών, γαλών κ.λ.π. 24
9226α Εκτροφέας πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων 22
9227 Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες 38
9227α Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί άνω των δύο εργατών 20
9228 Κατάστημα ενοικιάσεως νυφικών ειδών γάμου και λοιπών αμφιέσεων 38
9229 Καθαριστήριο ταπήτων 40
9230 'Εμπορος δενδρυλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 13
9231 Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς 20
9232 Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς 14

* Μετά την απελευθέρωση των τιμών με τις διατάξεις της Α.Δ.16/1992 (11.5.1992) οι συντελεστές των επαγγελμάτων αυτών δεν εφαρμόζονται.

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app