ΑΑΔΕ: Πότε παύει να ισχύει η δέσμευση φορολογικής ενημεροτητας

Τι ορίζει με εγκύκλιό της η Αρχή

27 Αυγ 2018 - 09:02

Picture 0 for ΑΑΔΕ: Πότε παύει να ισχύει η δέσμευση φορολογικής ενημεροτητας

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Διευκρινίσεις για να παύσει η δέσμευση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, σε περιπτώσεις που έχουν προκύψει μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΑΑΔΕ, βασιζόμενη στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον συνεχίζει να υφίσταται η δέσμευση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, κάτι τέτοιο, «δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστημα».

 

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1169) επικαλείται  την κρίση του ΣτΕ, με βάση την οποία τα διοικητικά μέτρα σε βάρος του φορολογούμενου αίρονται στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται καταλογιστική πράξη σε βάρος του. Επιπλέον ορίζεται ότι η καταλογιστική πράξη θα πρέπει να εκδίδεται σε εύλογο χρόνο, δηλαδή σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου, και εφόσον έχει ληφθεί διοικητικό μέτρο σε βάρος του φορολογουμένο και εφόσον ο ίδιος ζητήσει κάτι τέτοιο.

 

Άρση δέσμευσης σε περίπτωση παραγραφής

 

Με βάση τα όσα επισημαίνει η Αρχή, δεν συντρέχει πλέον λόγος δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας, εάν οι φορολογικές υποθέσεις που προκάλεσαν τη δέσμευση, έχουν παραγραφεί και επομένως δεν έχουν προτεραιοποιηθεί προς έλεγχο.

 

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα προαναφερόμενα οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να προχωρούν σε άρση της δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ανεξάρτητα από το εάν υποβάλλει σχετικό αίτημα ο φορολογούμενος ή όχι.