ΕΦΚΑ: Στις 20 κάθε μήνα τα ειδοποιητήρια των εισφορών

Για την ώρα, πάντως, το ενδιαφέρον των μη μισθωτών να αναβιώσουν τις χαμένες ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων είναι σχεδόν μηδενικό

02 Μαι 2023 - 13:30

Picture 0 for ΕΦΚΑ: Στις 20 κάθε μήνα τα ειδοποιητήρια των εισφορών
Στις 20 κάθε μήνα θα αναρτώνται εφεξής από τον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών από τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους προκειμένου να παρέχεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 10 ημερών, για την εμπρόθεσμη καταβολή τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. 
 
Σε περίπτωση, άλλωστε, ενεργού ρύθμισης, τα ειδοποιητήρια είναι δύο, ενώ εάν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος έχει ενταχθεί –ή ενταχθεί έως το τέλος Ιουλίου– σε κάποια από τις αναβιώσασες ρυθμίσεις, τότε τα ειδοποιητήρια ενδέχεται να είναι ακόμη και τρία. Για την ώρα, πάντως, το ενδιαφέρον των μη μισθωτών να αναβιώσουν τις χαμένες ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων είναι σχεδόν μηδενικό, καθώς σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΚΕΑΟ έχει εγκριθεί μέσα στις πρώτες 15 ημέρες της διαδικασίας κάτι λιγότερο από το 0,9% των ρυθμίσεων που χάθηκαν.
 
Συγκεκριμένα, έχουν χαθεί περίπου 194.300 ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων και έχουν εγκριθεί μόλις 1.560 αιτήσεις για αναβίωση. Οσο για τις χαμένες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022, της ρύθμισης των 72 δόσεων, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αφού ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 3.450 αιτήσεις.
 
Καθώς μάλιστα οι μη μισθωτοί, κυρίως δε οι μη συνεπείς, έχουν συνεχείς συναλλαγές με τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, έλαβαν εσωτερική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Εισφορών προκειμένου αφενός να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές τους και αφετέρου να διατηρούν σε ισχύ τυχόν ρυθμίσεις αποπληρωμής χρεών που μπορεί να έχουν ενεργοποιήσει. Να σημειωθεί, άλλωστε, ότι βασική προϋπόθεση για να παραμείνει ενεργή μια ρύθμιση είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
 
Αναλυτικά, ο ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τα εξής: α) Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εισφορών διενεργείται στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου εκάστου μηνός. β) Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. γ) Εφόσον κατά την μηνιαία επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών εντοπισθούν οφειλόμενες εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως «Ληξιπρόθεσμες οφειλές». Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται με μήνυμα επί του ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφληση των συγκεκριμένων εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ. δ) Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων ποσών. Οι «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα.