Μέτρα 10 δισ. το 2022 για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Στα 10,6 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος των μέτρων για την ενεργειακή και την υγειονομική κρίση το 2022 με στόχο να στηριχθούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου

22 Νοε 2022 - 12:00

Picture 0 for Μέτρα 10 δισ. το 2022 για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Στα 10,6 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος των μέτρων για την ενεργειακή και την υγειονομική κρίση το 2022 με στόχο να στηριχθούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Το δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό ανήλθε στα 4,8 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Ειδικότερα, στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022 συγκαταλέγονται η επιδότηση οικιακών και εταιρικών τιμολογίων στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, η αναδρομική επιστροφή του 60% της αύξησης ηλεκτρικού ρεύματος στα οικιακά τιμολόγια, η μόνιμη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα, η προπληρωμένη κάρτα για την αποζημίωση καυσίμων στα νοικοκυριά, η επιδότηση πετρελαίου κίνησης κ.λπ., η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και η επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος στις ζωοτροφές.
 
Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούσαν την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης:
 
• Επιδοτήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 8,1 δισ.).
 
• Επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακά τιμολόγια (δημοσιονομικό κόστος 296 εκατ.).
 
Οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο ανήλθαν στα 8,1 δισ.
 
• Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία 150 εκατ. αφορούν το οικονομικό έτος 2022 και τα υπόλοιπα 150 εκατ. αφορούν το οικονομικό έτος 2023 και την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
 
• Εφαρμογή του μέτρου της προπληρωμένης κάρτας για αγορά καυσίμων κίνησης (fuel pass) για συνολικά έξι μήνες, από τον Απρίλιο 2022 έως τον Σεπτέμβριο 2022 (δημοσιονομικό κόστος 300 εκατ.).
 
• Επιδοτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και ζωοτροφών αντίστοιχα, μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα και επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 212 εκατ.).
 
• Οικονομική ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών (χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ, ΑμεΑ κ.λπ.) τον Απρίλιο 2022 και τον Δεκέμβριο 2022, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 816 εκατ. ευρώ.
 
Το οικονομικό έτος 2023 προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πέραν των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για το επίδομα θέρμανσης, προβλέπεται επιπλέον ποσό ύψους 1 δισ. για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως της εξέλιξης των τιμών της ενέργειας, και την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών δαπανών των φορέων του Δημοσίου.