26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 0 Αποθέματα
26-00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 0 Αποθέματα
26-00-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 3 0 Αποθέματα
26-00-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 4 1 Αποθέματα
26-00-10 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 3 0 Αποθέματα
26-00-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
26-00-10-0009 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
26-00-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα