28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 0 Αποθέματα
28-00 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2 0 Αποθέματα
28-00-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 0 Αποθέματα
28-00-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 1 Αποθέματα
28-00-10 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 0 Αποθέματα
28-00-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
28-00-10-0009 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
28-00-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα