54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1 0 Φόροι - Τέλη
54-00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2 0 Φόροι - Τέλη
54-00-20 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-20-0009 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-20-0019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-20-2009 ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-20-2019 ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 19% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-20-3009 ΦΠΑ ΕΙΣ.ΤΡ.ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-20-3019 ΦΠΑ ΕΙΣ.ΤΡ.ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 19% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-24 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-24-0009 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-24-0019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-24-2009 ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 9% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-24-2019 ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 19% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-24-3009 ΦΠΑ ΕΙΣ.ΤΡ.ΧΩΡΩΝ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 9% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-24-3019 ΦΠΑ ΕΙΣ.ΤΡ.ΧΩΡΩΝ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 19% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-25 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-25-0009 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-25-0019 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-25-2009 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. 9% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-25-2019 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. 19% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-25-3009 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣ.ΤΡ.ΧΩΡΩΝ 9% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-25-3019 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣ.ΤΡ.ΧΩΡΩΝ 19% (ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ) 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-28 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-28-0009 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-28-0019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-29 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-29-0004 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 4,5% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-29-0009 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-29-0019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-70 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-70-0006 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 6% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-70-0009 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-70-0013 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-70-0019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-71 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-71-0006 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 6% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-71-0009 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-71-0013 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 13% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-71-0019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-72 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-72-0006 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 6% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-72-0009 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-72-0013 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-72-0019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-73 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-73-0013 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-73-0019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-78 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-78-0006 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 6% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-78-0009 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-78-0013 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 13% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-78-0019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-79 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-79-0006 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-79-0009 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-79-0013 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 13% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-79-0019 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-80 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-80-0009 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-80-0019 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-84 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-84-0009 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-84-0019 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ. 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-85 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-85-0009 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. 9% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-85-0019 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔ.ΑΠΟΚΤ. 19% 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-98 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΠΑ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-98-0000 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΠΑ 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-98-0099 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΠΑ 4 1 Φόροι - Τέλη
54-00-99 ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-00-99-0000 ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ 4 1 Φόροι - Τέλη
54-01 ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2 1 Φόροι - Τέλη
54-03 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Φόροι - Τέλη
54-03-00 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-03-00-0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 1 Φόροι - Τέλη
54-03-02 ΧΑΡΤ.ΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-03-04 ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-03-04-0000 ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 4 1 Φόροι - Τέλη
54-03-06 ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ 3 0 Φόροι - Τέλη
54-03-06-0000 ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ 4 1 Φόροι - Τέλη
54-04 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Φόροι - Τέλη
54-04-00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-04-01 ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-04-02 ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-05 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ 2 1 Φόροι - Τέλη
54-06 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 2 0 Φόροι - Τέλη
54-06-00 ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-07 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔ. 2 0 Φόροι - Τέλη
54-07-00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-07-01 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-08 ΛΟΓ. ΕΚΚΑΘ. ΦΟΡΟΥ-ΤΕΛΩΝ ΕΤ. Δ.Φ.ΕΙΣΟΔ. 2 0 Φόροι - Τέλη
54-08-00 ΛΟΓ. ΕΚΚΑΘ. ΦΟΡΟΥ-ΤΕΛΩΝ ΕΤ. Δ.Φ.ΕΙΣΟΔ. 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2 0 Φόροι - Τέλη
54-09-00 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-01 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛ. 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-02 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-03 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-04 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΤΟΚΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-05 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚ. 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-06 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚ. 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-07 ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-08 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-09 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-10 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-11 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ. ΕΤΑΙΡ. 3 1 Φόροι - Τέλη
54-09-12 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη
54-99 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2 0 Φόροι - Τέλη
54-99-00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 1 Φόροι - Τέλη