93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 0 Αναλυτική Λογιστική
93-21 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
93-21-00 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 3 1 Αναλυτική Λογιστική
93-22 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
93-22-00 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3 1 Αναλυτική Λογιστική